KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: KUKATA UDUGU

Ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu na akuongoze kutambua ya kwamba ukata udugu ulio enea katika zama zetu hizi, ni mojawapo ya alama za Kiyama. Hebu tumsikilize Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akiutaja ukata udugu miongoni mwa alama nyinginezo za kujongea kwa Kiyama, anasema: “Hakika mbele punde ya Kiyama (kutakuwa na) kusalimiana kwa kujuana, kuenea kwa biashara mpaka mke amsaidie mume wake kwenye biashara na kukata udugu...”. Al-Haakim [08:211]-Allah amrehemu.

Endelea

ZAKA KATIKA MALI ZA BIASHARA

Umekwisha jifunza katika masomo yaliyopita kwamba mali za biashara au bidhaa za biashara ni: Zile bidhaa ambazo hubadilishwa kwa njia ya mbadala kwa lengo la kupata faida bila ya kujali aina ya bidhaa. Hizi ndizo huitwa mali/bidhaa za biashara, kinyume na zile bidhaa zinazolengwa katika matumizi binafsi. Kwa hivyo basi, kila bidhaa/mali ambayo mtu anaitajirisha (anaizalisha kwa njia ya biashara), iwe ni katika zile aina za mali zinazopasiwa zakah. Mithili ya dhahabu, fedha, mazao ya nafaka na matunda au mifugo au sio miongoni mwa mali hizi, kama vile vitambaa, bidhaa za viwandani, ukodishaji wa ardhi, upangishaji majumba na kadhalika. Zakah itakuwa ni wajibu kutolewa katika biashara inayohusisha aina hizo za mali halali kwa sharti zake.

Endelea

KUWAHADITHIA WATOTO HADITHI ZA KUWAJENGA MAADILI

Kwa kawaida, watoto hupendelea na huvutwa mno na masimulizi ya hadithi katika kipindi chao cha utoto. Wakati mwingine huguswa nazo mno kiasi kwamba hutaka kuwa kama wahusika waliomo katika hadithi wanazo simuliwa. Kwa kulizingatia hili kama tabia/matashi ya watoto, wazazi wanapaswa kuwa makini katika uchaguzi wa hadithi zinazo faa na zisizo faa kusimuliwa watoto wao. Siku zote wanapaswa kuchagua hadithi zenye maana, kujenga na zenye uhai ili waweze kufundisha mafunzo wayatakayo kwa watoto wao kupitia hadithi hizo.

Endelea

MAANDALIZI MAKUBWA YA WARUMI

Jeshi la waislamu likatoka likiwa na zawadi ya wasia wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie. Likisindikizwa na kila aina ya dua za waislamu, Bwana Mtume akalisindikiza mpaka katika jangwa la Wadaa, hapo akaagana nalo na kurejea Madinah. Na mkakati ulio kuwa umepangwa na jeshi ni kumshambulia adui kwa kumshtukiza kabla hajajiandaa. Lakini khabari za kutoka kwa jeshi hili zikavuja na kumfikia adui, akaanza kujiandaa. Maandalizi yao yakawa ya kutisha kwa idadi ya askari na zana za vita kwa kiwango kinacho tunduwaza na kuduwaisha. Kiwango kinacho onyesha nguvu, utajiri, fahkri na mamlaka kiasi cha kuwastaajabisha waislamu.

Endelea

WAFUASI, WATOTO, WANAWAKE NA WATUMWA

Na jua ewe ndugu mwema-Allah akurehemu-kwamba wote hawa kwa ujumla wanakuwa katika ufuasi wa wengine. Na zinakuwa zile haki za kimungu zenye kuelekezwa kwao ni nyingi na zenye kukokotezwa kuliko zile haki ambazo ni zao wao kwa wale ambao wao wanakuwa katika ufuasi wao. Ama watoto pamoja na wazazi wawili; yaani baba na mama, Allah Atukukiaye amesema: “NA MOLA WAKO MLEZI AMEAMRISHA KUWA MSIMUABUDU YEYOTE ILA YEYE TU, NA WAZAZI WAWILI MUWATENDEE WEMA. MMOJA WAO AKIFIKIA UZEE, NAYE YUKO KWAKO, AU WOTE WAWILI, BASI USIMWAMBIE HATA : AH! WALA USIWAKEMEE. NA SEMA NAO KWA MSEMO WA HISHIMA. NA UWAINAMISHIE BAWA LA UNYENYEKEVU KWA KUWAONEA HURUMA. NA USEME MOLA WANGU MLEZI! WAREHEMU KAMA WALIVYO NILEA UTOTONI”. [17:23-24]

Endelea

Additional information