KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: KUFUATA MWENENDO WA MAYAHUDI NA MANASWARA

Leo umma wa Kiislamu umekuwa kama mtoto yatima asiye na baba wala mama, mtoto asiye na wa kumlea kimwili, kiroho na kimaadili. Umma wa Kiislamu leo umekuwa kama mtoto wa mtaani, anaye pita akiokota na kuchukua kila kilicho mbele yake, pasina kufikiri wala kujali athari; hasara au faida, yeye anacho kijua ni kuokota tu. Matokeo au athari ya anacho kiokota hayana nafasi kwake. Hiyo ndio hali ya umma wetu leo, umma umekuwa na mmomonyoko kama sio mbomoko hasa katika utamaduni (mila na desturi), uchumi, vyombo vya habari, siasa, elimu na malezi na baki ya nyanja nyingine za maisha ya kijamii.

Endelea

NAMNA YA KUHIJI...inaendelea/2

Na kumesuniwa aende matiti (mbio mbio) katika ile mizunguko mitatu ya kwanza, hivyo ni iwapo Twawaafu hii itaandamiwa na Sa’ayi. Na atembee kawaida katika mizunguko minne iliyo salia na aseme katika kwenda kwake matiti: “ALLAAHUMMAJ-‘ALHU HAJJAN MABRUURAN WADHAMBAN MAGHFUURAN WASA’AYAN MASHKUURAN”. Na kumesuniwa avae rubega (kuacha bega la kulia wazi) katika Twawaafu yote inayo andamiwa na Sa’ayi. Na huku kwenda matiti na kuvaa rubega kunawakhusu wanaume tu, ama mwanamke yeye haendi matiti na wala havai rubega.

Endelea

UZAZI WA MPANGO

Baada ya kuelezea kweli halisia hizi ambazo tunataraji kuwa ndio ziwe mahala pa maafikiano/kongamano. Sasa tunapenda kuingia katika maudhui ya “UZAZI WA MPANGO”, kwa mtindo wa swali na jawabu kama ifuatavyo:

Mosi: Nini maana ya uzazi wa mpango? Na je, kuna tofauti baina ya uzazi wa mpango na kuzuia uzazi, kuhasi (vasectomy) na utoaji mimba?

Endelea

SIFA STAHIKI ZA MTUME WA ALLAH REHMA NA AMANI ZIMSHUKIE

Allah Ataadhamiaye amempa Mtume wake-Rehema na Amani zimshukie-katika sifa kamilifu za dunia na akhera, kiasi ambacho hakumpa yeyote miongoni mwa wa kabla na baada yake. Katika sura hii tutakuletea sehemu kidogo ya sifa zake njema na adabu zake tukufu ili ziwe kwako mfano utakao ufuata mpaka uwe katika wanao zifuata nyayo za Mtume wao. Kwa kufanya kwako hivyo ukawa umestahiki kupata sifa njema Duniani na mbeko (akiba) nono Akhera.

Endelea

UFUMBULIZO, UWAZI KWA UTAKASIFU WA NIA...Inaendelea/7

Ama kadhia ya pili ambayo kumekithiri kujadiliwa kwake na watu wakakhitalifiana ikhtilafu pana katika hukumu ya sheria juu ya kadhia hiyo. Ni hii kadhia ya “uzazi wa mpango”. Kadhia hii tutaielezea kwa mukhtasari kama ifuatavyo: Hakika mas-ala ya uzazi wa mpango ni miongoni mwa mas-ala yanayo shughulikiwa kwa umuhimu mkubwa na baadhi ya nchi na mashirika mbali mbali ya kikanda na yale ya kimataifa. Na zimeandikwa tafiti na makala nyingi kuhusiana na mas-ala haya yanayo onekana kuzishughulisha mno bongo za wanaadamu hivi leo.

Endelea

Additional information