KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MTIZAMO WA UISLAMU KUHUSIANA NA SUALA LA WINGI WA WATU

Ni suala lisilo na shaka kwamba Uislamu umemfanya mtoto kuwa ni  haki ya shirika baina ya wazazi, baba na mama. Baba  kama mkuu wa familia ana sehemu ya haki na wajibu kwa mtoto kama ambavyo mama mlezi wa familia pia ana haki na wajibu kwa mwanawe. Mtoto katika Uislamu si wa baba pekee au wa mama pekee bali ni haki shirika baina yao na pia jamii. Kwa hivyo ni jukumu la baba kuhakikisha kuwa anampa mtoto katika utaratibu utaratibu ulionekana na sheria.

Endelea

UNYENYEKEVU

Unyenyekevu ni katika jumla ya sifa njema ambazo zimekusudiwa ziwe ni pambo la muislamu.

Tunaweza tukaueleza unyenyekevu kuwa ni hali ya kuizuia na kuiepusha nafsi kuwadharau na kuwaona duni watu wengine, kutokuwa na kibri, maringo, kutokuwa na jeuri na kuilazimisha nafsi kuwaheshimu watu na kuwaona kuwa wao ni bora zaidi kuliko wewe.

Endelea

UFUMBUZI WA MTUME KATIKA MZOZO WA UWEKAJI WA “HAJAR ASWAD”

Watu wa Makkah walipoona kwamba jengo la nyumba ya Mwenyezi Mungu “Al-Kaaba” limeanza kuonyesha nyufa na kubomoka, viongozi wao waliona kuna umuhimu wa kuibomoa nyumba hiyo na kuijenga upya.

Hivyo basi likapitishwa azimio la ujenzi wa “Al-Kaaba” katika kikao chao na ndipo mikakati ya ujenzi ilipoanza.

Kila kabila likapewa jukumu lake katika kazi ile tukufu ya ujenzi wa nyumba tukufu ya Mtukufu Mwenyezi Mungu.

Endelea

SHARTI ZA KUSIHI UDHU

Sharti za kusihi udhu, haya ni mambo ambayo mwenye kutawadha ayahakikishe kwanza kabla hajaanza kutawadha, ili udhu wake uweze kusihi na kukubalika kisheria. Miongoni mwa sharti muhimu kabisa za udhu ni kama zifuatazo :

 

1. Kutokuwepo kizuizi kinachoweza kuyazuiliya maji wakati wa kutawadha kuufikilia ngozi, kwa sura ya maji kupita juu bila ya kufikilia ngozi. Kizuizi hiki chaweza kuwa ni mafuta mazito ya mgando, ute wa mshumaa, rangi ya lami, na vitu vyenye kufanana na hivi tulivyotaja.

Endelea

Additional information