KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

KIFUNGO CHA NDOA

I.          Sharti za kifungo cha ndoa:

          Tayari kupitia masomo yaliyotangulia umekwishajua maana na hukumu ya ndoa. Katika somo hili tunakusudia kutaja sharti za kifungo cha ndoa zinazotakiwa kisheria ili ndoa iweze kusihi. Pia kwa msaada wa Allah tutataja hukumu zinazoziandamia sharti hizo. Kifungo cha ndoa ni ibara inayoyahusisha matamko mawili maalumu yanayoashiria kuridhia na kukubali kufungwa kwa ndoa baina ya pande mbili husika.

Endelea

BANIY QAYNUQAI-MAYAHUDI WA KWANZA KUDHIHIRISHA UADUI

Mayahudi wa kabila la Baniy Qayunqaa, ndio waliokuwa wa mwanzo kabisa kuwadhihirishia waislamu uadui.

Hii ni kwa sababu wao ndio waliokuwa mashujaa kuliko makabila yote ya kiyahudi na ndio walikuwa majirani wa karibu wa waislamu.

Hawa waliishi baina ya waislamu katika kitovu cha mji wa Madinah. Ama mayahudi wa kabila za Banin-nadhwiyr na Baniy Quraydhwah, hawa waliishi viungani na pembezoni mwa mji wa Madinah.

Endelea

IRIDHIE QADHAA NA QADARI YA ALLAH

Ndugu yangu katika imani-Allah atuhidi-elewa na ufahamikiwe kwamba muumini wa kweli ni yule anayeiridhia Qadhaa na Qadari ya Allah Mola Muumba wake. Suala hili la mja kuiridhia Qadhaa na Qadari ya Mola wake kwake ni daraja tukufu, Allah Taala anatuambia: “...ALLAH AMEWARIDHIA NAO WAMERIDHIKA...” [98:8]

 

Ewe mpenzi ndugu yangu unayefuatana nami nduguyo katika makala hizi-Allah atuwafikishe kujifunza na kisha kufuata kupitia makala hizi. Hebu tujiulize kwa pamoja, ni nani huyu amridhiaye Allah Mola Muumba wake?

Endelea

KUMSALIA MTUME BAADA YA TASHAHADU YA MWISHO

Hii ndio nguzo ya kumi na moja ya swala. Nguzo hii yaani kumswalia Bwana Mtume, huchukua nafasi mara tu bada ya kukamilka kwa tashahudi na kabla ya kutoa salamu. Hapo ndipo mahala pake nguzo hii.

 Dalili ya swala  ya Mtume.

Kumswalia Bwana Mtume – Rehema na Amani zimshukie – ndani ya swala ni katika kulitekeleza agizo na amri ya Allah isemayo

“HAKIKA ALLAH ANAMTEREMSHIA REHEMA MTUME (anaswalia) NA MALAIKA WAKE (wanamuombea dua) BASI, ENYI WAUMINI MSWALIENI (Mtume, muombeeni rehema) NA MUOMBEENI AMANI” (33:56).

Endelea

Additional information