KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

NAJISI NA WAJIBU WA KUJITWAHIRISHA

Najisi ni neno la kiarabu lenye maana mbili; maana ya kilugha na ya kisheria.

Najisi katika lugha ni kila kilicho kibaya hata kama ni twahara kama vile makamasi, makohozi, tongotongo na kadhalika. Maana hii ya najisi kilugha tunaipata katika kauli ya Mola anaposema :

"ENYI MLIOAMINI ! HAKIKA WASHIRIKINA NI NAJISI …." [9:28]

Endelea

KUZALIWA KWA BWANA MTUME

Bwana Mtume – Allah amshushie rehma na amani – alizaliwa katika mji wa Makkah, siku ya Jumatatu mwezi wa mfungo sita, mwaka wa tembo sawa na tarehe 20 ya mwezi April mwaka 571 – Miyladia (tangu kuzaliwa Nabii Issa).

Bwana Mtume alizaliwa hali ya kuwa ni yatima kwani baba yake alikufa akimuacha mkewe ana mimba ya Mtume.

Mama yake alipojifungua tu alimpeleka mjumbe kwa babu yake Mtume Mzee Abdul -Mutwalib kumpa khabari njema za kuzaliwa mjukuu wake. Mzee Abdul – Mutwalib akafurahikia sana mjukuu wake akamchukua na kumzungusha katika Al-Kaaba na akamuita Muhammad.

Endelea

UISLAMU NA SUALA LA HIJABU-I

TUJIULIZE:

 

      NINI MTIZAMO  WA UISLAMU KATIKA SUALA LA HIJABU KWA  MWANAMKE NA HAKI YAKE YA KUSOMA NA KUFANYA KAZI.

 

      JE NI KWELI KUWA HIJABU HAIENDI SAMBAMBA NA MAISHA YA LEO? (IMEPITWA NA WAKATI).

 

Kwanza kabisa ni vema tukaelewa  tunapozungumzia Hijabu tunazungumzia nini. Tunapoizungumzia Hijabu tunaikusuduia Hijabu kama ilivyo ndani ya Qur - ani Tukufu. Neno Hijabu limetumika ndani ya Qur - ani zaidi ya mara nane. Miongoni mwa aya zilizoitaja Hijabu ndani ya Qur - ani ni hizi zifuatazo:-

Endelea

KUWAPENDEZA WAZAZI

Suala la kuwapenda wazazi na kuwafanyia wema ni amri na agizo la MwenyeziMungu; na kwenda kinyume na agizo hilo ni uasi na dhambi :-


"NA MOLA WAKO AMEHUKUMU KUWA MSIMUABUDU YOYOTE ILA YEYE TU. NA (ameagiza) KUWAFANYIA WEMA (mkubwa) WAZAZI. KAMA MMOJA WAO AKIFIKIA UZEE, (naye yuko) PAMOJA NAWE, AU WOTE WAWILI, BASI USIWAAMBIE HATA AH! WALA USIWAKEMEE NA USEME NAO KWA MSEMO WA HESHIMA (kabisa) NA UWAINAMISHIE BAWA LA UNYENYEKEVU KWA (njia ya kuwaonea) HURUMA (kwa kuwa wamekuwa wazee) NA USEME : MOLA WANGU WAREHEMU (wazee wangu) KAMA WALIVYONILEA KATIKA UTOTO" [17:23-24]

Endelea

Additional information