KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

HUJUMA KUU NA MZINGIRO MKALI

Mushrikina wakaja siku iliyofuatia wakiwa wamewakusanya watu wao na kuvitapanyia vikosi vyao kila upande. Upande aliokuwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-wakapeleka kikosi kikali ndani yake akiwemo shujaa wao Khalid Ibn Al-Waleed. Waislamu wakapambana nao na kutoa upinzani mkali, mapambano yakaendelea mpaka usiku mwingi. Ukali wa mapambano ukamlazimisha Mtume wa Allah na maswahaba wake kutoondoka hata kwa dakika chache sehemu zao za mapambano. Wala hapana hata mmoja aliyepata mwanya wa kuswali Adhuhuri, Laasiri, Maghribi wala Ishaa.

Endelea

KUACHISHWA ZIWA

Ibara "kuachisha ziwa" inalenga: ile dhana ya kumtenganisha mtoto na mama yake baada ya kuwa karibu mno akimpa maziwa ya kifua chake. Hiyo ndio maana na muradi wa kauli tukufu ya Allah: "...NA KUMWACHISHA ZIWA BAADA YA MIAKA MIWILI..." [31:14] na kauli yake: "...NA KUCHUKUA MIMBA KWAKE HATA KUMWACHISHA ZIWA NI MIEZI THALATHINI..." [46:15]

Endelea

KIAMBATISHI...inaendelea

Katika ulimwengu huu ambamo wema na uovu, imani na ushirikina ni vitu vyenye kukinzana na kukindana daima. Kuna uwezekano mkubwa kwamba wazazi wa watoto wa Kiislamu wakawa sio waislamu. Katika hali na mazingira hayo, watoto hawa waislamu watatangamanaje na wazazi wao hawa makafiri? Hii ndio kadhia munasibu na muwafaka kuzungumziwa katika maisha yetu ya kijamii. Kwa kuwa hili ni suala linalogusa na kuihusisha imani na dini, Qur-ani Tukufu imetoa hukumu bayana yenye kukata. Kwa mujibu wa hukumu hiyo, iwapo wazazi hao wasio waislamu watawashurutisha watoto wao waislamu kuukana na kuukataa Uislamu. Watoto wanakatazwa kuwatii wazazi wao katika munkari huu, kwa yakini haki ya Allah kwa waumini ni kubwa mno kuliko unavyoweza kuilinganisha na ile ya wazazi.

Endelea

SIJIDA SAHW

SIJIDA YA KUSAHAU (SIJIDATIS–SAH–U).

 AINISHO/MAANA YA KUSAHAU:

Neno “Kusahau” lina maana mbili kama ifuatavyo:-

I .  KUSAHAU KILUGHA:
Katika lugha ya kawaida kusahau kunamaanisha kupoteza kumbukumbu za kitu/jambo au kughafilika na jambo.

Bila ya kujali kuwa upotezaji huu wa kumbukumbu ni wa muda tu au ni wa milele.

Endelea

Additional information