KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ADHABU YA ZINAA KATIKA SHERIA YA KIISLAMU

Mpenzi msomaji wetu-Allah akuwafikishe kupenda kujifunza.

Assalaam Alaykum Warahamatullah! Ama baad, kutokana na ukweli kwamba ulimwengu hivi sasa umegubikwa na magonjwa mengi ya hatari  yenye kuambukiza. Magonjwa ambayo historia haituonyeshi kuwepo kwake ulimwenguni katika dunia ile ya wahenga wetu. Magonjwa mithili ya ukimwi, ebola na mengineyo ambayo wataalamu wa sayansi ya tiba wanakiri bayana kuwa chanzo chake kikuu cha kuambukiza kutoka mtu mmoja hadi mwingine ni zinaa. Magonjwa haya ni ushahidi dhahiri wa jinsi ambavyo wanadamu wa leo hawataki kuishi kulingana na mfumo wa maisha waliofumiwa na Allah Mola Muumba wao aliye Mjuzi wa lipi limfaalo mwanadamu na lipi lisilomfaa.

Endelea

RIYAA

"Riyaa" ni miongoni mwa tabia mbaya ambazo muislamu anatakiwa bali anawajibika kujiepusha nayo ili aweze kufikia uhalisi na ukamilifu wa ibada zake.

Riyaa ni maradhi hatari ya moyo, kirusi hiki hatari huishambuliwa ikhlasi na kuiondosha kabisa katika moyo wa mja.

Mja akikosa ikhlasi huwa amekosa bima (kinga) ya ibada zake na hivyo kutoa mwanya wa kushambuliwa ibada zake hizo na mdudu mbaya "riyaa".

Riyaa ina athari mbaya kwa mja kwani itazifanya ibada zake hizo siku ya kiama itafanya kama mavumbi yapeperushwayo na upepo.

Endelea

MTUME AANZA KUKUTANA NA MAKABILA

Baada ya safari ya Twaif, Bwana  Mtume - Rehema na Amani zimshukie - alirejea Makkah na kuuwahi msimu wa Hijja.

Makabila mbalimbali ya waarabu kutoka pande mbalimbali huja Makkah katika msimu huu kutekeleza ibada ya hijja na kutekeleza nadhiri zao kwa miungu masanamu sambamba na dhabihu zao (sadaka za kutekeleza)

Ilikuwa ni ada ya waarabu wanapofika  Makkah katika msimu huu wa hijjah, kuitumia vema fursa ya miezi mitukufu ya Hijjah kwa kufanya  biashara katika masoko ya Makkah. Masoko  mashuhuri yalikuwa ni matatu, ambayo ni ukaadhwi, Majannah na Dhul - Majaaz.

Endelea

UTANGULIZI-kupakaza maji juu ya khofu

(i) KHOFU NI NINI ?

Khofu ni neno la Kiarabu ambalo hutumika kwa maana ya aina maalumu ya kiatu chenye umbo la soksi.

Viatu hivi vinaweza kuwa ni vya ngozi au malighafi nyingine ifananayo na ngozi kama vile kitambaa kigumu.

 

(ii) HUKUMU NA DALILI YA KUPAKAZA MAJI JUU YA KHOFU.

Mojawapo ya misingi iliyojengewa sheria ya Kiislamu ni WEPESI.

Siku zote uislamu huwatakia wepesi na urahisi wafuasi wake katika utendaji na utekelezaji wao wa ibada na matendo yao ya maisha ya kila siku.

Endelea

Additional information