KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

WAKATI WA MWANADAMU BAINA YA JANA, LEO NA KESHO

Kimsingi wakati ambao mwanadamu anaishi ndani yake unagawanyika katika vigawanyo vikuu vitatu:-

  • wakati uliopita (jana),

  • wakati hadhiri/uliopo (leo), na

  • wakati mustakbali/ujao (kesho).

Watu katika mahusiano/mafungamano yao na wakati kupitia vigawanyo vyake hivi, wako katika makundi kadhaa.

Endelea

KUIPENDA NCHI (UZALENDO)

Uzalendo, mtu kuipenda nchi yake ni miongoni mwa tabia  njema ambazo inatakiwa ziwe ni pambo la Muislam. 

Tabia hii ina athari kubwa sana katika kuchochea maendeleo ya mtu binafsi na nchi yake kwa ujumla. 

Uzalendo humsukuma mtu kuithamini na kuionea fakhri nchi yake, vitu ambavyo ni chachu na hamira ya maendeleo.  

Endelea

HIJRA YA KWANZA YA UHABESHI (ERITREA)

Bwana Mtume – Rehema na Amani zimshukie – alipoona kwamba Makurayshi wanazidi kuendeleza sera yao ya mateso na ukatili dhidi ya maswahaba kwa ajili tu ya kulinda hadhi na heshima ya miungu yao na nafasi yao baina ya Waarabu isichukuliwe na Uislamu.

Kadhalika Mtume alipoona kuwa yeye hana ubavu wa kukabiliana na kupambana na Makurayshi ili kuiondosha dhulma hii kwa maswahaba wake na akaiona hatari na fitna inayowanyemelea kutokana na ukali na uchungu wa adhabu na mateso hayo.

Endelea

NYONGEZA KATIKA KUTAJA UMRI

Tamaanisha na kukusudia kwa neno "baleghe" ule umri ambao atakapoufika mtu mwanamume au mwanamke hupata sifa ya kuwa ni mtu MUKALLAFU.

Yaani sasa anatakiwa kuyatekeleza yale yote aliyoamrishwa au kukatazwa na sheria; tangu swala, swaumu, hijah na ibada nyingenezo.

Endelea

Additional information