KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

WANAUME KUJIFANANISHA NA WANAWAKE NA KINYUME CHAKE

Wanaume kujishabihisha na wanawake, hakika si vinginevyo huwa katika mavazi na mapambo, mithili ya kuvaa herini, bangili, vidani na kadhalika. Na vile vile huwa katika namna ya kuzungumza na kutembea, kama vile kutembea kwa kujinyonga nyonga na kujivunja vunja na kulegeza sauti, kulainisha maneno. Na mengineyo miongoni mwa ambayo ni ada/desturi ya wanawake kuyafanya kwa muktadha wa maumbile yao.

Endelea

KADHIYA YA IRAQ KATIKA AWAMU YA SAYYIDNA UMAR

Sayyidna Abubakar-Allah amuwiye radhi-alifariki na ilhali         Al-Muthanaa Bin Haarithah; Amiri wa jeshi la Iraq akiwa angali Madinah alikokuja kutafuta nguvu. Sayyidna Umar-Allah amuwiye radhi-alipo tawazwa kukalia kiti cha ukhalifa, akawatolea watu wito wa kutoka pamoja na Al-Muthanaa kwenda kuliongezea nguvu jeshi la Waislamu lililoko Iraq. Basi akawa wa kwanza kuitika wito huo wa khalifa wa pili wa Mtume, ni Abu Ubeid Bin Masoud At-thaqafiy, Sa’ad Bin Ubeid Al-Answaariy na Sulait Bin Qais. Basi Sayyidna Umar akamfanya wa mwanzo wa waitika ambaye ni Abu Ubeid Bin Masoud kuwa ndio Amiri wa kikosi cha waitika wito na akamwambia: “Wasikilize maswahaba wa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-na washirikishe katika mashauri. Na wala usifanye ijitihadi kwa haraka, bali kuwa na utuvu, kwani hivyo ni vita na havistahikii ila mtu makini ambaye anajua fursa (za udhaifu wa adui). Na wala hakuna linalo nizuia mimi kumpa Sulait uamiri jeshi, ila ni ile haraka yake aliyo nayo katika vita. Na haraka katika vita haibainishi ila kupoteza (kushindwa). Wallah, lau kuwa si haraka yake ningeli mpa uamiri jeshi”.

Endelea

MAZUNGUMZO BAINA YA MITUME NA KAUMU ZAO...Inaendelea/8

Na mahala pengine tunaiona aina nyingine ya mdahalo/majadiliano yaliyo jiri baina ya Mtume Shuaib-Amani imshukie-na kaumu yake. Na majadiliano haya yamekuja kwa sura yenye ufafanuzi zaidi kuliko yale yaliyo tangulia, hebu yasikilize kupitia kauli yake Allah Ataadhamiaye: “NA KWA WATU WA MADYANA TULIWATUMIA NDUGU YAO SHUA’IB AKASEMA: ENYI WATU WANGU! MUABUDUNI ALLAH. NYINYI HAMNA MUNGU ILA YEYE, WALA MSIPUNGUZE VIPIMO NA MIZANI. MIMI NAKUONENI MMO KATIKA HALI NJEMA, NAMI NAKUKHOFIENI ADHABU YA SIKU KUBWA HIYO ITAKAYO KUZUNGUKENI. NA ENYI WATU WANGU! TIMIZENI VIPIMO NA MIZANI KWA UADILIFU WALA MSIWAKHINI WATU VITU VYAO; WALA MSIENEZE UOVU KATIKA NCHI MKAFANYA UHARIBIFU. ALIVYO KUBAKISHIENI ALLAH NDIYO BORA KWA AJILI YENU, IKIWA NYINYI NI WAUMINI. WALA MIMI SIYE MLINZI WENU”. [11:84-86]

Endelea

MOYO KUSALIMIKA (KUTOKUWA) NA MIFUNDO (MADONGE).../Inaendelea/2

Yako mambo mabaya mengine ambayo Uislamu umekhofisha kuyatenda na wala hauhitajiki uoni wa mbali ili kukijua chanzo chake kilicho jificha. Hakika mambo hayo pamoja na utofauti wake wa alama/dalili, yote yanarejea kwenye sababu moja, nayo si nyingine zaidi ya undani/chuki. Kuwazulia/kuwasingizia watu wasio na hatia/kosa, hilo ni kosa la jinai linalo sababishwa na chuki kubwa. Na kwa vile ilivyo kuwa kubwa athari yake katika kuuchafua ukweli halisia na katika kuumiza dhamira za watu walio sitirika, Uislamu ukauhesabu/ukauchukulia kuwa ni katika uongo mbaya.

Endelea

MWONGOZO KWA WAISLAMU WATAKAPO ONA ALAMA ZA KIYAMA NA KUKITHIRI KWA BALAA/4

Naam, kwa auni na taufiq yake Allah, tunaendelea kusema: Haya ndio anapaswa kushikamana nayo na kuyafuata muumini wakati wa kuzongwa na fitina:

  1. Shughulika na mambo yako tu na acha mambo ya watu:

 Naam, ndugu na mdau wa jukwaa letu hili la kila juma-Allah akurehemu-ikiwa utatambua ya kwamba leo tunaishi katika wakati ambao ni bora na salama, mtu kushughulika na mambo yanayo muhusu yeye mwenyewe na watu wake au jamii yake ya karibu. Na kuacha kufuatilia na kujitia kwenye mambo yasiyo muhusu; mambo ya watu wengine ambayo huenda yakamtia matatani. Watu leo hawana imani, leo ni maslahi binafsi kwanza imani baadae, leo imani ina bei, sasa unaweza kujichanganya na watu ukaona mko pamoja, mna lengo moja, kumbe wenzako wana malengo yao na mwisho wa siku wakakutosa kisimani.

Read more...

Additional information