KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: MTUME (REHEMA NA AMANI ZIMSHUKIE) AYAELEZEA HAYO MAUAJI YA HALAIKI

 

Ndugu mwenza wetu katika jukwaa letu hili-Allah akurehemu-juma lililo pita tumemsikia Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-akidokezea juu ya kutokea kwa mauaji ya halaiki kufuatia khiana itakayo fanywa na Wakristo wa Kirumi. Juma hili kwa msaada wake Allah, tumtegee sikio atuelezee juu ya mauaji hayo ya halaiki.

Endelea

POSA

Kukitimia na kuaminika na sifa njema na ikathibiti radhi na raghba, kwa kuona/kuangalia, hapo ndipo inapo kuja zamu ya posa. Na posa maana yake ni zile harakati na kitendo cha mwanaume (mposaji) kutaka ndoa kwa upande wa mwanamke (mposwaji).

Endelea

UFUNGUZI WA QINNASREEN

Kisha huyoo akaenda zake pande za Shaizar; huu ni mji ulio karibu na Humaata, akaufungua kwa suluhu. Na baada yake akaenda Ma’arah, mji ulio baina ya Humaata na Halbi, nao pia akaufungua. Kisha akaenda Laaziqiyah; kimojawapo cha vitongoji vya Halbi, akaukalia kwa nguvu na wakaazi wake wakatimua mbio. Kisha tena wakaomba amani kwa sharti ya kwamba waruhusiwe kurejea katika mji wao na kuendelea kuishi hapo. Wakakubaliwa na kushurutiziwa kutoa kodi. Na katika mji huu, Waislamu wakajenga msikiti wa Ijumaa.

Endelea

HAYA (SONI)

Haya (soni) ni alama/kielelezo cha tabia ya mtu, kwa hivyo basi haya ndiyo inayo fichua kiwango cha imani yake na kiasi cha adabu yake. Pale utakapo muona mtu anaumia moyo wake kwa sababu ya kutenda asilo takiwa kulitenda. Au ukaona wekundu wa haya ukiutia rangi uso wake, pale atakapo tenda lisilo faa kutendwa. Basi hapo tambua ya kwamba, mtu huyo ni hai wa dhamira, mwenye chimbuko safi na ana asili tukufu. Na utakapo muona mtu ni fedhuli, pite wa hisia, hajali anacho kitwaa (tenda) au anacho kiacha, basi huyo ni mso kheri (mtu asiye na kheri). Na wala hana kikatazi cha haya, kinacho mlinda dhidi ya kutenda madhambi na kufanya mambo duni.

Endelea

Additional information