KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MAKALA ZA UKUMBUSHO WA KUKARIBIA KWA KIYAMA

Saa imekaribia na mwezi umepasuka! Na wakiona ishara hugeuka upande na husema huu uchawi tu unazidi kuendelea. Na wamekanusha na wamefuata matamanio yao. Na kila jambo ni lenye kuthibiti. Na bila ya shaka zimewajia khabari zenye makaripio. Hikima kaamili; lakini maonyo hayafai kitu! Basi jiepushe nao siku atakapo ita mwitaji kuliendea jambo linalo chusha. Macho yao yatainama; watatoka makaburini kama nzige walio tawanyika. Wanamkimbilia mwitaji, na makafiri watasema: Hii ni siku ngumu”. Al-Qamar [54]:01-08

Endelea

AUSI WAWAOMBEA SHAFAA BANI QURAYDHWAH

Naam, hivyo ndivyo ilivyomalizika kadhia ya Abuu Lubaabah. Ama Baniy Quraydhwah baada ya kukataliwa maombi yao yote, hawakuwa na uchaguzi tena ila kujisalimisha kwa Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie. Mtume akaamuru wanaume wafungwe kamba na kuwekwa kando, wanawake na watoto nao wawekwe upande mwingine. Hapo ndipo wakatoka wazee wa Kiausi wakamuendea Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-kuwaombea msamaha ndugu zao hawa wa yamini. Wakamuomba Bwana Mtume awatendee Baniy Quraydhwah; washirika wao kama alivyowatendea Baniy Qayunqaa; washirika wa Khazraji. Wakataraji Mtume awaachie Baniy Quraydhwah kutoka kama alivyowaachia Baniy Qayunqaa na kwamba atawakubalia uombezi wao huo kwa washirika wao kama alivyowakubalia Khazraji kwa washirika wao.

Endelea

MAMBO YENYE KUFISIDI NYUMBA

Mafungamano/mahusiano ya kindoa baina ya wanandoa (mke na mume) yanasimama na kujengwa juu ya msingi mmoja, ambao ni “mapenzi na huruma”. Msingi huu unabainika kupitia kauli yake Taala: “NA KATIKA ISHARA ZAKE NI KUWA AMEKUUMBIENI WAKE ZENU KUTOKANA NA NAFSI ZENU ILI MPATE UTULIVU KWAO. NAYE AMEJAALIA MAPENZI NA HURUMA BAINA YENU...” [30:21] Maadam msingi huu upo na ni imara, basi hapana khofu wala khatari juu ya maisha ya ndoa, ndoa hiyo iliyo jengwa juu ya msingi huu itafanikiwa na kuwa na tija. Hata kama itajitokeza tofauti na sintofahamu baina ya wanandoa hawa ambao ndoa yao imejengwa juu ya msingi wa “mapenzi na huruma”.

Endelea

SHAUKU/HAMU YA KUPATA WATOTO

 Kupata/kuwa na watoto ni shauku/hamu na maumbile ya kila mwanadamu vyo vyote awavyo. Kila mmoja anataka kupata watoto ili nyumba yake iwe na furaha, kwani watoto ni pambo la maisha haya, tusome: “MALI NA WATOTO NI PAMBO LA MAISHA YA DUNIA...” [18:46] Nyumba isiyokuwa na watoto ni nyumba pweke iliyosheheni ukiwa, isiyo na furaha wala mashamushamu. Hamu/shauku ya kupata watoto ni maumbile yaliyomo ndani ya mwanadamu ambayo hana utashi juu yake wa ama kuyaepuka au kuyabadilisha. Bali shauku hiyo ni sehemu ya maumbile isiyoepukika aliyoumbiwa na Mola Muumba wake kwa hekima na siri azijuazo Mwenyewe. Allah Taala amemuumbia mwanadamu maumbile hayo ili ulimwengu uendelee, kama si hivyo kizazi hiki cha wanadamu kingemalizika na maisha yangekuwaje?

Endelea

NYUDHURU ZA KUACHA SWALA YA JAMAA NA IJUMAA

Nyudhuru zinazoweza kumfanya mtu kutokuhudhuria swala ya jamaa msikitini, zinagawika katika mafungu mawili makuu kama ifuatavyo:-

a) NYUDHURU JUMUIA:

Hizi ni pamoja na mvua kubwa, upepo mkali wakati wa usiku na matope mengi njiani  kiasi cha kumchafua mtu au kumuangusha.

Imepokelewa kwamba Ibn Umar-Allah awawiye radhi–aliadhini kwa ajili ya swala katika usiku wenye baridi na upepo mkali, kisha akasema:

Endelea

Additional information