KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

NI WAJIBU WA WAUMINI KUWA NA DHANA NJEMA KUWAELEKEA WAUMINI WENZAO NA WASIWE NYUMA YA UZUSHI NA UVUMI.

Hapo ndio aya zikawapa waumini somo yenye kwenda mbali mno mafundisho yake katika namna waliyotakiwa kuwa  katika mfano wa matuko haya yenye khatari. Ilikuwa ni wajibu wa waumini kuwadhania vema waumini wenzao; wanaume na wanawake. Na wala wasingeliwasadiki waongo hawa walioueneza uvumi huu mpaka walete usahidi wa kutinda katika kuthibitisha madai yao hayo. Na wala wasingeliwasaidia wapumbavu hawa katika kueneza uwongo wao huo mkubwa na wakazihifadhi ndimi zao kujiingiza katika hilo. Halafu aya zikawatahadharisha kutorudia kosa kama hilo kamwe na wasiende nyendo za kueneza uovu/machafu katika jamii yao.

Endelea

LENGO LA KUTUMIA NJIA ZA KUZUIA MIMBA

Mada: “Uzuiaji wa mimba”, inahusisha njia zote tulizo zitaja, kila moja ya hizo inapelekea kuzuia kuchanganyika kwa manii ya mwanamume na yai la mwanamke. Kwa hivyo basi, hakupatikani kupevushwa kwa yai na kutunga kwa mimba. Bila ya shaka lengo la wanandoa katika utumiaji wa mojawapo ya njia za kuzuia mimba, tunaweza kulielezea kwa ufupi kama ifuatavyo:

1.      Kutokuzaa kabisa; yaani wanandoa hawataki kabisa kuwa na familia (watoto), kwa hivyo wanatumia mojawapo ya njia hizo ili wasipate kuzaa.

Endelea

UPEO WA UTII KWA WAZAZI...inaendelea

Pamoja na mkazo, mkokotezo na msisitizo mkubwa uliowekwa katika kuwatii, kuwatumikia na kuwaridhi wazazi. Yapo mazingira na hali fulani ambamo humo mtoto hapaswi  wala halazimiki kisheria kuwatii wazazi wake hao.  Jambo hili limeelezwa bayana na kwa mkazo na sheria  kama tusomavyo ndani ya muongozo wetu sahihi; Qur-ani Tukufu: "NA (wazazi wako) WAKIKUSHURUTISHA KUNISHIRIKISHA NA (yale) AMBAYO HUNA ELIMU NAYO, USIWATII; LAKINI KAA NAO KWA WEMA HAPA DUNIANI (maadamu ni wazazi wako, ila usiwafuate tu mwendo wao mbaya)…" [31:15]

Endelea

MASHARTI NA SUNNA ZA IQaMA

Sharti za iqaamah ndizo zile zile sharti za adhana, zirejee katika somo la adhana utazikuta. Hakuna sababu wala dharura ya kurudia kuzitaja tena hapa.

SUNA ZA IQAAMAH:

Hizi nazo ni zile zile suna za adhana isipokuwa hapa katika iqaamah kuna ziada kama ifuatavyo:-

MUADHINI KUTAWALIA IQAAMAH:

Ni bora mtu aliyeadhini ndiye akimu swala kwa kufuata suna ya Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie: “Atakayeadhini ndiye atakayekimu”. Lakini akiadhini mtu mmoja na akakimu mwingine itajuzu.

Endelea

Additional information