KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

KIUNGO CHA TANO: TUPU (UCHI)

Mpendwa wetu katika Allah-Allah aturuzuku mapenzi yake na Mtume wake-Aaamiyn! Leo tena kwa msaada wake Allah tunaendelea kuuusiana kwa jina lake na wasia wetu utakikhusu kiungo hatari mno kwa mwanadamu; tupu. Fahamu ewe ndugu na uelewe ya kwamba kuihifadhi tupu yako na haramu ni jambo muhimu mno na ni suala lenye uzito wa pekee.

Endelea

BWANA MTUME APELELEZA WANAKOELEKEA MAKURAYSHI

Baada ya kurushiana maneno na waislamu, Abuu Sufyaan akageuza hatamu za farasi wake na huyoo akashika njia kurejea kwa watu wake.

Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akapendelea kujua Makurayshi wanaelekea wapi. Akamtuma Sayyidina Aliy, akamwambia:

Endelea

KUFIKA KILELENI HARAKA

Muradi/mapendeleo na makusudi ya ibara "Kufika kileleni", ni: Ile hali ya kutoka manii (mbegu za uzazi) kwa mchupo kwa mwanamume na kushuka kwa maji upande wa mwanamke. Hali inayotokea wakati wa kipindi cha kufikia kileleni mwa zoezi la jimai na starehe hiyo ya ndoa, kwa kawaida mwanamke huwa habebi mzigo wala taabu yo yote katika kulifanikisha zoezi hili na hatimaye kufikia kilele cha ladha na uroda.

Endelea

MAMBO YANAYOBATILISHA SWALA

Swala ni miongoni mwa ibada tukufu kabisa, kwa hivyo inamuwajibikia kila muislamu wakati wa kuitekeleza ibada hii, kujipamba na ikhlaaswi, unyenyekevu na utulivu mkubwa kabisa.

Na kuyaelekeza mawazo, akili na fikira zake zote humo ndani ya swala. Mafaqihi wametaja mambo mengi ambayo yakitokea ndani ya swala huibatilisha na kuifisidi, miongoni mwa mambo hayo ni haya yafuatayo:-

Endelea

Additional information