KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

SIFA ZITAKIWAZO KWA WACHUMBA

Wakati zinapochanua kwa kijana wa kiume na yule wa kike alama za baleghe na upevu, akili huanza kupanga sifa za mshirika na mwenza wake katika maisha. Mwenza anayependa siku moja awe mke/mume wake. Mitazamo ya watu inatofautiana katika kuzielekea sifa hizi kutokana na kutofautiana mazingira waliyokulia. Wako wanao litunga bango la sharti zao kutokana na mkusanyiko wa sifa za kimaumbile, akaweka sharti katika urefu, rangi, macho, miguu na... na...

Endelea

ZISHUKURU NEEMA ZA ALLAH

Ndugu yetu katika imani-Allah azithibitishe imani zetu-kwa mara nyingine tena tunamshukuru Allah kwa kutukutanisha tena katika ukumbi wetu huu wa wasia maridhawa.

Leo kwa mapenzi ya imani ninakuusia kuzishukuru neema za Allah alizotuneemesha bure. Yatupasa kufahamu kuwa kushukuru neema ni katika jumla ya makamu matukufu na daraja za juu.

Hivi ndivyo Allah Mola Mtukufu anavyotuambia kuhusiana na suala zima la shukrani ya neema, haya na tuzingatie pamoja:

Endelea

FIDIA YA ABUL-AASWI

Miongoni mwa mateka alikuwemo Abul-Aaaswi Ibn Rabee, huyu alikuwa ni mkwewe Mtume kwa bintie Zaynabu. Ibn Is-haaq-Allah amrehemu–anasema:

“Abul-Aaswi alikuwa ni miongoni mwa watu wa Makah walio wachache wa mali, amana na biashara.

Watu wa Makah walipowatuma watu kwenda kuwakomboa ndugu zao kwa kutoa fidia Zaynabu Binti ya Mtume wa Allah nae alimpa mtu mali kwenda kumfidia Abul-Aaswi Ibn Rabee (mumewe).

Endelea

KUSUJUDU MARA MBILI KATIKA SWALA

Nguzo ya saba ya swala ni kusujudu. Na maana ya sijida ni kugusa paji la uso la mswaliji mahala anapo sujudu.

Dalili ya sijida: Sijida kama nguzo ya swala ni agizo na amri ya Allah itokanayo na kauli yake tukufu:

“ENYI MLIO AMINI! RUKUUNI NA SUJUDUNI NA MUABUDUNI MOLA WENU NA FANYENI MEMA, ILI MPATE KUFAULU”.2

Na kauli yake Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-alipo mwambia yule mtu aliye kosea katika swala yake:“...Kisha sujudu mpaka utulizane hali ya kusujudu. Halafu inuka utulizane hali ya kukaa, halafu sujudu (tena) mpaka utulizane hali ya kusujudu...”.

Endelea

Additional information