KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

RAMADHANI NI FURSA ADHIMU KUZIKEMEA NAFSI ZETU

 Wapendwa wasomaji wetu-Allah akurehemuni-kwa juma jingine tena tunakutana katika Mimbari yetu ya Ramadhani. Tuitumie fursa hii ya leo kuzikemea na kuziuliza nafsi zetu masuala kadhaa, ambayo majibu yake huenda yakatupelekea kwenye uwongofu na ufaulu. Kwa kuwa nafsi ya mwanaadamu ndio ile aisemayo Allah Ataadhamiaye ndani ya Qur-ani Tukufu: “...KWA HAKIKA NAFSI NI MNO KUAMRISHA MAOVU, ISIPO KUWA ILE AMBAYO MOLA WANGU MLEZI ALIYO IREHEMU...”. [12:53]

Read more...

SAYYIDNA HASAN BIN ALIY

Wasifu wake:

Yeye ni Hasan mwana wa Sayyidna Aliy bin Abi Twalib. Mama yake ni Faatima binti ya Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie.alizaliwa katika mji wa Madina, mnamo mwaka wa 3 wa Hijra. Naye alikuwa ni mtu anaye fanana mno na Mtume wa Allah kuliko watu wengine. Na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alikuwa akimpenda mno mjukuu wake huyu na nduguye Husein na akasema katika kumkhusu Hasan: “Ewe Mola wa haki! Hakika mimi ninampenda, basi (nakuomba) nawe umpende na umpende ampendaye”. Muslim [2421]-Allah amrehemu.

Read more...

ELIMU NA AKILI...INAENDELEA

Hakika maarifa mazuri yatokanayo na elimu, thawabu zake zinatangulia haraka zaidi mbele ya Allah kuliko ile amali (matendo) isiyo na mpangilio uongozwao na elimu. Na kuliko ile ibada kavu iliyo changanyika na ujaahili na mapungufu. Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-anasema: “Ubora wa elimu uko juu kuliko ubora wa ibada”. Al-Bazzaar-Allah amrehemu.

Read more...

KURITHI KWA UASABA

 

Tumetangulia kusema katika masomo yaliyo pita, katika kumuarifisha/kumjuvya “asaba”, ya kwamba: Asaba ni ndugu wa kiume wa mtu, na wameitwa kwa jina hilo kwa sababu ya kusongana kwao na mtu huyo na kwa sababu ya nguvu aipatayo kwao.

Read more...

MAJADILIANO/MAZUNGUMZO NA WANAFIKI

Msomaji wetu mwema-Allah akurehemu-kabla hatujaanza kuzungumzia majadiliano/midahalo iliyo jiri baina ya Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-na maswahaba wake. Na baina yake na wanaafiki, tumeonelea ni vema kwanza tukayabainisha mambo/masuala kadhaa, miongoni mwayo, tujiulize:

 

Mnafiki ni nani?

Read more...

Additional information