KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

WAADHI WA EID

Ndugu waislamu,
Assalaamu Alaykum!
Himda njema zote zinamstahikia Allah na rehema na amani zimuendee Nabii Muhammad, maswahaba na aali zake wote na kila awafuataye kwa wema mpaka siku ya Kiyama.
Ama baad,
Ndugu zanguni waislamu! Sote tunakubaliana kwamba siku ya Eid ni siku ya furaha, na ni siku ambayo mmehalalishiwa kula na kunywa mchana. Ni siku inayoashiria kumalizika kwa ibada tukufu na kongwe ya swaumu ya Ramadhani. Ni siku ya watu kuvaa vizuri, kutembeleana, kusaidiana na kuwalisha watu chakula. Hebu itegee sikio pamoja nami kauli yake Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie:

ENDELEA HAPA

SAYYIDNA HASAN BIN ALIY

Wasifu wake:

Yeye ni Hasan mwana wa Sayyidna Aliy bin Abi Twalib. Mama yake ni Faatima binti ya Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie.alizaliwa katika mji wa Madina, mnamo mwaka wa 3 wa Hijra. Naye alikuwa ni mtu anaye fanana mno na Mtume wa Allah kuliko watu wengine. Na Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alikuwa akimpenda mno mjukuu wake huyu na nduguye Husein na akasema katika kumkhusu Hasan: “Ewe Mola wa haki! Hakika mimi ninampenda, basi (nakuomba) nawe umpende na umpende ampendaye”. Muslim [2421]-Allah amrehemu.

Read more...

ELIMU NA AKILI...INAENDELEA

Hakika maarifa mazuri yatokanayo na elimu, thawabu zake zinatangulia haraka zaidi mbele ya Allah kuliko ile amali (matendo) isiyo na mpangilio uongozwao na elimu. Na kuliko ile ibada kavu iliyo changanyika na ujaahili na mapungufu. Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-anasema: “Ubora wa elimu uko juu kuliko ubora wa ibada”. Al-Bazzaar-Allah amrehemu.

Read more...

KURITHI KWA UASABA

 

Tumetangulia kusema katika masomo yaliyo pita, katika kumuarifisha/kumjuvya “asaba”, ya kwamba: Asaba ni ndugu wa kiume wa mtu, na wameitwa kwa jina hilo kwa sababu ya kusongana kwao na mtu huyo na kwa sababu ya nguvu aipatayo kwao.

Read more...

MAJADILIANO/MAZUNGUMZO NA WANAFIKI

Msomaji wetu mwema-Allah akurehemu-kabla hatujaanza kuzungumzia majadiliano/midahalo iliyo jiri baina ya Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-na maswahaba wake. Na baina yake na wanaafiki, tumeonelea ni vema kwanza tukayabainisha mambo/masuala kadhaa, miongoni mwayo, tujiulize:

 

Mnafiki ni nani?

Read more...

Additional information