KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: VIJANA WADOGO KUPEWA MADARAKA MAKUBWA

 

Ndugu mwana jukwaa letu-Allah akurehemu-tambua na ufahamu ya kwamba katika jumla ya alama zinazo onyesha kukaribia mno kwa Kiyama, ni vijana wadogo kutawazwa na kupewa uongozi na madaraka makubwa. Kupewa uongozi na madaraka ambayo wastahiki wake ni watu wazima, wenye uzoefu na maarifa makubwa ya mambo. Utu uzima wao huo na maarifa yao ya kutosha yanayo wapelekea kumchunga na kumuogopa Mungu katika utekelezaji na utendaji wa majukumu yao ya uongozi, kuilinda amana ya uongozi/madaraka waliyo kabidhiwa na umma na kuchunga haki za raia. Lakini vijana wadogo hawako hivyo, wao wakipewa madaraka hujawa na kiburi, huongozwa zaidi na mihemuko, matashi ya nafsi na jazba za kutaka kuonyesha wao ni nani, na hapo ndipo mambo huharibika na kwenda kombo.

Read more...

SWAUMU

"Swaumu" ni neno linalotokana na lugha ya Qur-ani Tukufu; Kiarabu. Neno hili lenye kufasirika katika lugha ya Kiswahili kama "funga", lina maana mbili kama zifuatavyo:

a)           SWAUMU KILUGHA (MAANA ISIYO RASMI):

          Neno hili "swaumu" katika matumizi ya kawaida ya lugha ya Kiarabu lina maana ya: Kujizuia kutenda/kufanya jambo/kitu fulani, ni mamoja kujizuia huko kumekuwa ni katika maneno (kuzungumza) au chakula (kula). Maana hii ya swaumu kilugha, mafaqihi wetu wema-Allah awarehemu-wameitowa ndani ya Qur-ani Tukufu. Pale Allah Taala alipoyanukuu maneno ya Bibi mtukufu; Mariam-Amani ya Allah imshukie: "…HAKIKA MIMI NIMEWEKA NADHIRI (kwa Allah) MWINGI WA REHEMA YA KUFUNGA, KWA HIVYO LEO SITASEMA NA MTU". [19:29] Bibi Mariam katika aya hii amelitumia neno "swaumu", kumaanisha: "kujizuia kusema/kuzungumza na mtu".

Read more...

KUTEKELEZA AHADI KWA WASIO WAISLAMU

Zama za Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-zilimalizika na ilhali waislamu wakijua mipaka yao katika kila mahusiano yanayo wazukia pamoja na jirani zao. Mahusiano ya kimapenzi na mshikamano, mahusiano ya vita na kupeana ahadi, mahusiano ya kuaminiana na ushwari na mahusiano ya amani.Na hakika waislamu walilazimikiana na mipaka yao na wakazitekeleza ahadi zao na wala haikupokewa kutoka kwao kwamba wao waliuchupa mpaka wo wote. Au walivunja ahadi/mkataba wo wote au walikhalifu miadi, kwani Tarekh (Historia) haikusajili juu yao cho chote katika hayo. Bali imesajili kinyume chake, kwani imesheheni picha za utekelezaji ahadi wao na wema, miongoni mwake ni hizi zifuatazo:

Read more...

MTUME AINGIA MAKKAH KWA UNYENYEKEVU MKUBWA

Hivi ndivyo majeshi ya waislamu yalivyo ingia Makah bila ya mapambano na ukatimia ufunguzi wa mji wenye amani bila ya mapigano makubwa. Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akaingia Makah akiwa amempanda ngamia wake. Na hakuingia kama wanavyo ingia washindi kwa mbwembwe na jeuri kuu, bali yeye aliingia katika hali ya unyenyekevu mkubwa akiwa ameinamia chini. Kichwa chake kikirubia kumgusa ngamia wake, hiyo ikiwa ni alama ya shukrani kwa Allah kwa neema hii ya ufunguzi mkubwa aliyo mpa. Mtume akaendelea kuisoma Suratil-Fat-hi [48] mpaka akafika kwenye Al-Ka’abah akiwa pamoja na waislamu.

Read more...

WASIO UITIKA WITO WA ALLAH NA MTUME WAKE

              Walio katika kundi hili, ndio mushrikina ambao wanaiabudu miungu mingine pamoja na Allah. Allah Ataadhamiaye anasema: “BASI JUA YA KWAMBA HAPANA MUNGU ILA ALLAH...” [47:19] Na anasema: “HAKIKA MUNGU WENU NI ALLAH, MWENYEZI MUNGU, TU. HAPANA MUNGU ISIPO KUWA YEYE. UJUZI WAKE UMEENEA KILA KITU”. [20:98] Na anasema: “...HAKIKA MWENYEZI MUNGU NI MUNGU MMOJA TU. AMETUKUKA YEYE NA KUWA NA MWANA. NI VYAKE YEYE VYOTE VILIOMO KATIKA MBINGU NA KATIKA ARDHI...” [04:171] Na amesema: “NA MUNGU WENU NI MUNGU MMOJA TU, HAPANA MUNGU ILA YEYE. MWINGI WA REHEMA, MWENYE KUREHEMU”. [02:163]

Read more...

Additional information