KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

TA'QIYM-KUONDOSHA UZAZI KWA KUJITIA UTASA

Allah mola mtukufu ametukuza na kumfadhilisha mwanadamu kuliko viumbe vingine alivyoumba:"NA HAKIKA TUMEWATUKUZA WANADAMU NA TUMEWAPA VYA KUPANDA BARANI NA BAHARINI, NA TUMEWARUZUKU VITU VIZURI NA TUMEWAFANYA BORA KULIKO WENGI KATIKA WALE TILIOWAUMBA KWA UTUKUFU ULIO MKUBWA (kabisa)" (17:70)

Endelea

MURUA

Murua ni sifa njema ambayo muislamu wa kweli anapaswa kujipamba nayo ili kuweza kuitoa sura ya Uislamu wake nje watu/ulimwengu uweze kuuona Uislamu wake.

Kwa hivyo Murua ni mwonzi/kioo kinachotoa nje taswira ya Uislamu wa mtu.

Hii ni sifa ambayo humpelekea na kumsukuma mtu kushikamana na tabia zote njema na kujipamba na sifa na ada nzuri.

Endelea

MTUME AFANYA IBADA KATIKA PANGO LA HIRAA

Mtume wa Mwenyezi Mungu – Rehema na Amani zimshukie – alipokaribia umri wa miaka arobaini alipenda kukaa peke yake faraghani na kujitenga na jamii yake; jamii ya watu wa Makkah.

Jamii iliyozama katika kiza cha ushirikina na tabia mbaya zisizo na chembe ya utu. Kujitenga huku hakukuwa ni kwa sababu alikuwa anaichukia jamii yake, la hasha. Bali ni kwa ajili ya kuyachukia maovu yaliyokuwa yakitendwa na jamii yake.

Endelea

YALIYO KARAHA KATIKA UDHU

1. Ni karaha kwa mwenye kutawadha kuacha suna yeyote miongoni mwa suna tulizozitaja chini ya anuani :{SUNA ZA UDHU}.

 Kwa sababu kuacha kuzitekeleza suna hizo kutampelekea mtu huyo kukosa thawabu, na muislamu wa kweli siku zote hupupia kuitekeleza ibada yake kwa ukamilifu na kwa namna ilivyofundishwa na mwenyewe Bwana Mtume –Rehema na Amani zimshukie-.

2. Ni karaha kuyatumia maji kwa israfu {fujo} kama ambavyo ni karaha kujidhili katika kutumia maji, yaani kutumia kidogo mno yasiyokidhi haja ya udhu kwa ukamilifu.

Endelea

Additional information