KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

NJIA ZA KUTHIBITISHA JARIMA YA ZINAA KISHERIA

01.  KUTHIBITI ZINAA KWA MUHUSIKA KUKIRI YEYE MWENYEWE.

Kabla hatujaanza kuangalia ni namna gani hatia ya zinaa inavyothibiti kutokana na mtu mwenyewe kukiri kutenda kosa hilo bila ya kulazimishwa na mtu/mamlaka yo yote. Ni vema kwanza tukalibahithi (tafiti) na kulichambua neno hili ‘kukiri’ nini maana ya kukiri katika lugha na sheria.  

A/. KUKIRI KILUGHA: Katika lugha ya Kiarabu neno “kukiri” halimaanishi ila kuthibitisha. Kwa hivyo basi muarabu anaposema: “Fulani amekiri zinaa”, anamaanisha kuwa fulani huyo amethibitisha yeye mwenyewe kuwa amezini. 

Endelea

HAKI YA ALLAH NA MTUME WAKE

Muislamu kujua haki na wajibu wake kwa Mola Muumba wake na viumbe wenzake ni tabia isiyopambanuka naye.

Ni fardhi isiyo na shaka muislamu kuzijua haki zake na kuzidai pake anapozikosa. Na kuujua wajibu wake ili autekeleze kwa kadri ya uweza wake kama inavyompasa.

Neno “haki” ni dhana pana kabisa yenye maana adida (nyingi) kulingana na itakavyotumika, mahaka itumikapo na mtumiaji wa dhana hii.

Endelea

HIJRA YA MADINA / WAISLAMU WAHAMIA MADINA

Makurayshi walihisi khatari inayowanyemelea ikiwa ni natija ya yale maagano ya pili ya Aqabah. Katika maagano haya Answaar (wenyeji wa Madinah) waliagana na Mtume wa Allah yeyote awaye atakayemzuia kuufikisha ujumbe wa Mola wake kwa watu.

Nae Mtume kwa upande wake akaahidi kushirikiana nao bega kwa bega. Kwa hivyo Makurayshi wakatambua kuwa Bwana Mtume tayari sasa ana himaya, ana watu walio tayari kwa lolote katika kuihami na kuitetea imani yao:

“ …………WATAIPIGANIA DINI YA ALLAH, WALA HAWATAOGOPA LAWAMA YA ANAYEWALAUMU……..” (5:54)

Endelea

KUPAKAZA MAJI JUU YA SOKSI

Naam, kunajuzu kupakaza maji juu ya soksi pale zitakapokuwa zimekamilisha soksi hizo masharti yote ya upakazaji juu ya khofu, kama yalivyoelezwa katika darasa zilizotangulia.

Sheykh Abdurahman Al-Jasiyriy – Allah amrehemu amesema katika kitabu chake kiitwacho "AL-FIQ-HU ALAL-MADHAAHIBIL – ARBAA." Juzuuu ya I, ukurasa 113, chapa ya DAARUL-HADITH – Cairo ambayo mukhatasari wake ni kwamba wala hakuna tofauti baina ya kuwa khofu imetengenezwa kwa ngozi, au sufi nzito au pamba, na huitwa kilichotengenezwa kutokana na malighafi hizi (sufi/pamba) JAURABU (soksi) na jaurabu (maana yake) ni kile kivaliwacho mguuni kama ilivyo maarufu katika zama zetu hizi.

Endelea

Additional information