KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

UMEHITIMU MAFUNZO YA MWEZI MMOJA KATIKA CHUO CHA RAMADHANI. MATOKEO YAMESHATOKA. JE, UMEFAULU AU UMEFELI?

 

Sifa zote njema ni zake Allah; Mola Mlezi wa viumbe vyote ambaye amesema katika kitabu chake kitukufu: “Mwenye kutenda mema, mwanamume au mwanamke, naye akawa muumini, tutamuhuisha maisha mema, na tutawapa ujira wao kwa bora ya waliyo kuwa wakiyatenda”. Ewe Mola Muumba wetu! Mrehemu Bwana wetu Muhammad aliye tuambia: “Kithirisheni kumkumbuka mkata ladha (mauti)”. Pia tunakuomba uwarehemu Aali, Swahaba na wapenzi wake wote wenye kumfuata mpaka utakapo wakutanisha naye peponi. Aaamin!

Endelea

KAFARA YA KUHARIBU SWAUMU YA RAMADHANI

Kafara inawajibishwa na kitendo cha kuifisidi/kuiharibu swaumu ya siku miongoni mwa siku za Ramadhani kwa kufanya jimai mchana. Kafara itamuwajibikia muhusika wa tendo hilo iwapo alikuwa anakumbuka kuwa kafunga; yaani hakutenda katika mazingira ya kutawaliwa na kusahau. Tena akawa anajua fika uharamu wa kutenda tendo hilo katika mchana wa Ramadhani na akawa hana rukhsa ya udhuru wa safari.

Endelea

HITIMISHO LA HAKI ZA WASIO WAISLAMU

Huenda ewe msomaji mtukufu, katika kipindi chote cha mfululizo wa makala hizi umepata pepeso juu ya wajibu na haki ambazo Uislamu umewapa wasio waislamu. Kutoka kwa ndugu zao katika ubinaadamu na utaifa, upeo wa ulio juu yake Uislamu katika uulimwengu, utu, wema na rehema. Na upeo wa ulio yakusanya dini hii, katika maadili na mkusanyiko wa nidhamu na vidhibiti ambavyo vinafuma harakati za binaadamu juu ya mfumo wa Allah Atukukiaye.

Endelea

VITA VYA TABUUK; WAJIBU WA UMMA WA KIISLAMU

Fat-hi (ushindi) Makah ilikuwa ni tangazo la kuingia kwa Peninsula ya Kiarabu katika wigo wa Uislamu na Waarabu wote kuwa chini ya bendera yake. Baada ya Fat-hi Makah na kusilimu kwa Makureishi, Waarabu wakatambua kwamba hawana njia ya kuhepa kuingia katika Uislamu sasa au baadae. Hii ni kwamba Waarabu – kama anavyo sema Ibn Ishaq-Allah amrehemu-: “Hakika si vinginevyo, walikuwa wakiungojelea Uislamu suala la kitongoji hiki cha Makureishi ambao walikuwa ndio viongozi na watawala wa watu. Wenyeji wa nyumba tukufu, kizazi cha Nabii Ismail Ibn Ibrahim-Amani iwashukie. Walikuwa (hao Waarabu) hawaupingi Uislamu, ni Makureishi ndio walio anzisha kumpinga na kumpiga vita Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie.

Endelea

SABABU YA KUTOFAUTIANA MAONI BAINA YA WATU

Ikhtilafu/tofauti baina ya watu katika mambo/masuala ya dini yao na katika kadhia za Dunia yao, ni suala kongwe, la tangu na tangu. Na tofauti hizi zitaendelea kuishi na kusalikia miongoni mwao mpaka kumalizika kwa Dunia na vyote vilivyomo humo. Ukweli huu usio kanushika na akili pevu na hakika hii isiyo katalika, imekokotezwa na kusisitizwa na Qur-ani Tukufu kupitia aya zake nyingi tu. Miongoni mwa hizo ni kauli yake Ataadhamiaye: “NA MOLA WAKO MLEZI ANGELI PENDA ANGELI WAFANYA WATU WOTE WAKAWA UMMA MMOJA. LAKINI HAWAACHI KUKHITALIFIANA ISIPO KUWA WALE AMBAO MOLA WAKO MLEZI AMEWAREHEMU. NA KWA HIYO NDIO ALLAH AMEWAUMBA...” [11:118-119]

Endelea

Additional information