KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

UISLAMU NA SUALA LA FAMILIA

NDOA NA RIZIKI NJEMA...VI

 

Ndoa kama msingi mkuu wa familia si jambo jepesi ambalo huwa kwa, makubaliano na maridhiano baiana ya pande mbili, mwanamume na mwanamke ambao huamua kuchanganyika pamoja na kuanza maisha kama mtu na hawara yake. Hizi ni fikra potofu dhidi ya suala hili zito la ndoa, ni wajibu zisahihishwe. Ndoa ni suala lenye umuhimu wa pekee na nafasi kubwa katika Uislamu.

Endelea

ADABU / TARATIBU ZA KULA/ KUNYWA

Muislamu hukiangalia chakula na kinywaji kwa jicho la kukizingatia kuwa ni wasila/chombo cha kumfikishia katika malengo ya maisha yake ya siku hata siku.

Muislamu hakitazami chakula/kinywaji kwa dhati yake kama ndio upeo wa makusudio na malengo yake.

Kwa hiyo basi, Muislamu haishi ili ale na kunywa bali anakula na kunywa ili aishi. Anakula na kunywa kwa ajili ya kuhifadhi usalama wa afya ya mwili wake, kwani ni kupitia mwili huu ndio huweza kumuabudu Mola wake. I

Endelea

MALEZI YA MTUME NA KISA CHA KIFO CHA MAMA YAKE

Mtume alifiwa na baba yake kabla hajazaliwa na hakumuachia mali ya kutosha. Mtume alipofikia umri wa miaka minne, mlezi wake na mnyonyeshaji wake Bi Haliymah alimrejesha kwa mama yake Bi Aaminah akamlea mwanawe mpaka alipofikia umri wa miaka sita akampeleka kuwazuru wajomba zake Madinah.

Endelea

KUSTANJI NA VITU VITUMIKAVYO KATIKA KUSTANJI

Kustanji/Kuchamba ni kusafisha na kuondoa najisi iliyotoka katika mojawapo ya tupu {uchi}mbili au zote mbili; tupu ya mbele na ya nyuma kwa kutumia maji twahara au kinachosimama memo/mahala pa maji wakati wa kukosekana maji kama vile mawe, karatasi, kitambaa, majani na kadhalika.

Mchambaji ahakikishe amejisafisha vema kiasi cha kutobakia athari ya najisi iliyotoka; ikiwa ni mkojo au mavi.

Kustanji/Kuchamba baada ya kukidhi haja ni WAJIBU/FARADHI kama tutakavyoona katika kauli za Mtume – Rehma na Amani zimshukie – katika maelezo yajayo.

Endelea

Additional information