KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

KWA NINI UISLAMU UMEHARAMISHA WANAUME KUVAA DHAHABU NA HARIRI?

Leo ulimwenguni kote kutokana na kile kinachojulikana kama wimbi la kwenda na wakati, uhuru na haki ya mtu kufanya/kuishi atakavyo; si jambo la kushangaza wala kustaajabisha kuwaona vijana wa kiume wakiwa wamejipamba kwa kuvaa mikufu, pete na hata hereni za dhahabu.

Endelea

TWAA

Moyo na nafsi ya mwanadamu imeumbwa katika maumbile na tabia ya kufuata au kutofuata inayoelekezwa na kuamrishwa kutenda au kutotenda.

Nafsi inapojijengea utamaduni wa kufuata na kutekeleza iliyoamrishwa na kujiepusha na kuyaacha iliyokatazwa, hiyo ndiyo twaa (utii) na mtu mwenye nafsi yenye sifa hizo huitwa mtiifu.

Endelea

NCHI YA HIJAZI NA KUANZISHWA KWA MJI WA MAKKAH

Mji wa Makkah ndio kitovu na chimbuko la kuenea dini ya Kiislamu. Mji huu upo katika nchi ya Hijazi, nchi ambayo imechukua eneo kubwa la Bara Arabu. Nchi hii ya Hijazi ilikaliwa na makabila mengi ya Kiarabu, kabila mashuhuri zaidi lilikuwa ni Qurayshi.

Endelea

FAIDA YA FIQHI

Umuhimu na faida itokanayo na elimu hii ya fiq-hi unajidhihirisha katika maisha ya kila siku ya Muislamu, jamii na ummah mzima wa Kiislamu. Fiq-hi humsaidia Muislamu kujua:-

Endelea

Additional information