KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

JIEPUSHE KUITUMIA NEEMA ULIVYONEEMESHWA KUMUASI MNEEMESHAJI.

Utangulizi:

Ndugu yangu mpenzi katika imani-Allah aturuzuku kupendana na kuhurumiana-jua na ufahamu ya kwamba dini inaundwa na sehemu kuu mbili. Sehemu ya kwanza au tuseme nusu ya dini ni kuacha makatazo, wewe kama muumini mkamilifu wa imani ukajiweka mbali na kujiepusha kutenda/kusema uliyokatazwa na Allah na Mtume wake. Na nusu nyingine ni kuyatenda maamrisho (mambo ya twaa), wewe uliyeamua kuifuata dini hii ya maumbile kwa khiari yako, unawajibikiwa kuilazimisha nafsi yako kutenda yote uliyoamrishwa na Allah na Mtume wake.

Endelea

MTUME ASHAURIANA NA MASWAHABA WAKUTANE WAPI NA ADUI

Mtume wa Allah–Rehema na Amani zimshukie-akatuma wapelelezi wake kupeleleza khabari za mahasimu wake.

Wakarudi na kumpasha khabari kwamba wamepiga kambi katika bonde la Uhud, wakamkadiria idadi yao na utayarifu wao. 

Mushrikina hawa walikuwa wamewaachia farasi na ngamia wao kula katika mashamba ya watu wa Madinah yaliyokuwa nje kidogo ya mji. 

Endelea

VITANGULIZI VYA JIMAI

Ni hakika isiyo na shaka kwamba msingi wa mafanikio na ufanisi katika maisha ya ndoa ni wanandoa kuridhishana wakati wanapokutana katika tendo la ndoa (jimai). Na kila mmoja wao kuipata starehe yake kwa mwenziwe kwa upeo wa uweza wake, starehe ambayo itaizima kiu yake ya mapenzi. Mapungufu mengi yanayopatikana katika ndoa nyingi yanasababishwa na wanandoa kutokuwa makini katika suala hili tete la unyumba ambalo ndio msingi mkuu wa ndoa. Tatizo hili ndilo tunalokusudia kulibainisha katika somo letu hili bali makala hii nzima na kisha kutoa suluhisho na ufumbuzi wa tatizo hili.

Endelea

HAY-AAT

Maana:           Hizi ni zilizomo ndani ya swala ambazo hakukusuniwa kuleta sijida mbili za kusahau iwapo mwenye kuswali ataacha kuzileta.

1.      Kunyanyua mikono wakati wa kuleta Takbiyra ya kuhirimia, kwenda na kutoka rukuu.

 Namna ya utekelezaji wa suna hii ni mtu kuinyanyua mikono yake na kuyaelekeza kibla matumbo ya vitanga vya mikono hali ya kuvikunjua vidole. Akivielekezea vidole gumba vyake ndewe za masikio yake.

Endelea

Additional information