KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

NGUZO ZA SWALA 1. NIYA

Maana ya nguzo. 

Kabla hatujaanza kuzielezea na kuzichambua nguzo za swala moja baada ya nyingine ni vema kwanza tukajua nguzo ni nini nguzo ya kitu ni ile sehemu ya msingi ya kitu hicho kama vile kuta na msingi katika nyumba.

Kwa hivyo basi nguzo ni kile kitu cha msingi ambacho upatikanaji wa jambo/kitu Fulani unakitegema.

Rukuu na sijida, hizi ni baadhi ya sehemu za msingi zinazoijenga swala, nazo ndizo zinazoitwa nguzo za swala, swala haikamiliki wala kusihi ila kwa kutimia nguzo zake zote kwa namna na utaratibu uliopokewa kutoka kwa mtume wa Allah Rehema na Amani zimshukie kama nae alivyopokea kutoka kwa Jibril Amani ya Allah imshukie.

Endelea

MTUME WA ALLAH AFICHA DHAMIRA YAKE

Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-akasonga mbele na maswahaba wake mpaka akafika katika bonde la Badri.

Hapo akapiga kambi kando ya bonde lililo karibu na Madinah.

Bwana Mtume alikuwa katika hadhari kuu, akalifanya suala na makusudio yake kuwa ni siri kubwa.

Alifanya hivyo ili khabari isije kuvuja na kuwafikia wanafiki na majasusi wa Makurayshi.

 Alifanya hivi ili kuficha mikakati na muelekeo wake, hiyo ikiwa ni mojawapo ya mbinu za vita.

Endelea

HITIMISHO-JARIMA YA ZINAA

HITIMISHO:

              Ndugu msomaji wetu-Allah akurehemu-hizi ndizo hukumu za sheria ya Kiislamu katika “haddi” – adhabu andamizi ya jarima ya zinaa. Katika mfululizo wa makala zetu hizi, tumeona kwamba adhabu ya jarima hii katika sheria ya Kiislamu inakemea na kuzuia kutendeka kwa kosa hili ovu, vundo na chafu. Ni adhabu inayolenga kuzuia uovu na uchafu huu kusambaa na kuenea katika jamii kiasi cha kuonekana kuwa ni kitu/jambo la kawaida tu liendalo na matashi ya mtu tu kama ilivyo leo

Endelea

JIEPUSHE NA GHURURI ZA DUNIA

Ewe ndugu mpenzi katika imani-Allah akurehemu. Ninamuomba Allah atuwafikishe kufahamu kuwa miongoni mwa mambo yenye kuhilikisha ni “ghururi”.

Pengine utataka kuniuliza ghururi ni nini? Ikiwa hivyo ndivyo, basi ninakusihi uniazime sikio la usikivu. Ninasema, ghururi: ni kitendo cha mtu kuichanganya nafsi yake kwa kuionyesha mambo/vitu kinyume na uhalisia wake.

Kwa mantiki hii, tunaweza kusema kuwa ghururi ni madanganyo ya nafsi yanayotokana na uoni dhaifu (ujuzi duni) katika dhana nzima ya dini.

Endelea

Additional information