KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA: YAAJUUJA NA MAAJUJA WATATOKAJE ?

 

Ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-bila ya shaka utakumbuka kwamba katika darsa lililo pita tulisoma na kujifunza ya kwamba watu wa jamii ya Ya’ajuuja na Ma’ajuuja walikuwa wakivuka kutoka upande wa pili wa mlima, kupitia uwazi/tundu iliyo kuwepo baina ya milima miwili. Na kuja kufanya ufisadi na uharibifu mkubwa wa mali na nafsi (kuua watu) kwa watu walio kuwa wakiishi upande wa pili. Kutokana na ufisadi huo na kwa kuwa watu wale hawakuwa na ubavu wa kupambana na akina Ya’ajuuja na Ma’ajuuja, wakalazimika kuomba msaada kutoka kwa mfalme Dhul-Qarnain ambaye aliwasaidia kuumaliza ufisadi huo kwa kuuziba uwazi/tundu ile kwa umahiri mkubwa kiasi cha kuwahemeza mafisadi wale kuukwea au kuutoboa mlima ule.

Endelea

SUNNA ZA KIFUNGO CHA NDOA

Kifungo cha ndoa kina suna ambazo kunasuniwa kuzileta (kuzitenda/kuzitekeleza), ili kukiadhimisha/kukitukuza kifungo hicho na kukidhihirisha (kukitangaza). Na miongoni mwa suna hizo, ni kama zifuatavyo:

1.              HOTUBA MUDA MCHACHE KABLA YA KUFUNGWA KWA NDOA: Na hotuba hii ni yenye kusuniwa kwa upande wa mume au naibu wake. Suna hii ni kwa mujibu wa hadithi iliyo pokelewa kutoka kwa Abdillah Bin Masoud-Allah awawiye radhi-amesema: “Atakapo taka mmoja wenu kutoa hotuba kwa haja ya ndoa na jinginelo, basi na aseme hivi...” – mpaka mwisho wa hadithi ambayo imekwisha nukuliwa katika kipengele cha posa, rejea huko.

Endelea

TIBA (UTABIBU)...Inaendelea

Na Muislamu alikuwa akiona kwamba ni sehemu ya dini yake kumnasihi ndugu yake Muislamu, kwani Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-alisema: “Dini ni nasaha”, pakaulizwa: (Nasaha) kwa nani ewe Mtume wa Allah? Akajibu: “Kwa ajili ya Allah, Mtume wake, kwa viongozi wa Waislamu na wote kati yao”. Muslim [55]-Allah amrehemu.

Endelea

UTUKUFU WA NAFSI (KUJIHESHIMU/HADHI YA MTU) ...Inaendelea/3

 Hakika watu wanajidhalilisha wao wenyewe, wanakubali/wanapokea kitu duni katika dini na dunia yao kwa mojwapo ya mambo mawili. Ama ni kwa sababu ya hali ngumu ya kimaisha au kwa sababu ya kuogopa kufikwa na mauti. Kwa kweli ni jambo la kushangaza mtu kujidhalilisha kwa kuyaogopea mambo mawili hayo, na ilhali Allah Ataadhamiaye ameyaondosha kabisa mamlaka/utawala wa mwanaadamu katika ajali (vifo) na riziki za waja wake.

Endelea

Additional information