KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA ZA KIYAMA: XIII. QUR’ANI KUKOSA THAMANI, MAPENZI NA NAFASI KATIKA NYOYO ZA WAISLAMU.

 

Qur’ani Tukufu; bora ya vitabu vyote vilivyo teremshwa na Allah kwa Mitume wake kwa zama tofauti. Qur’ani iliyo shushwa kwa mbora wa mitume wote seuze wasio mitume, auletee bora ya umma zote ili iwe kwao ni rehema, muongozo na ubainifu wa kila kitu. Qur’ani ambayo anaitaja Allah kwa kauli yake:

 

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

 

Endelea

VIWINDWA NA VICHINJWA

Allah Taala anasema: “ENYI MLIO AMINI! MSIUE WANYAMA WA KUWINDA NANYI MMEHIRIMIA KATIKA HIJAH...” [5:95] Kutokana na aya hii, kiwindwa katika Istilahi ya Mafaqihi kinamkhusu mnyama anaye liwa. Kwa maana hii basi, tunaruhusika kusema kuwa kiwindwa ni yule mnyama anaye windwa kwa namna yo yote ile kwa ajili ya kitoweo.

Endelea

UAMINIFU

Uislamu unamtazamia muumini na mfuasi wake kuwa ni mtu mwenye dhamira hai, yenye dhima ya kuhifadhi na kulinda haki za Allah; Mola Muumba na haki za watu; waja wa Allah. Dhamira hai itakayo chunga amali/matendo dhidi ya vipelekeshi vya upita kiasi na uzembe. Ni kutokana na umuhimu huu wa dhamira hai, ndipo Uislamu; mfumo sahihi, toshelezi na kamilifu wa maisha, ukamuwajibishia mfuasi wake kuwa MUAMINIFU.

Endelea

WASIFU WA SAYYIDNA ABU BAKRI

Yeye ni Abu Bakri; Abdillah Bin Abi Quhaafah Uthman Ibn Aamir Ibn Amrou Ibn Ka’ab Ibn Sa’ad Ibn Taym Ibn Murah Ibn Ka’ab Ibn Luayyi Ibn Ghaalib Ibn Fihri At-taimiy Al-Qureishiy. Kwa silsila hii ya nasabu yake utatambua kuwa yeye ni Mkureishi wa ukoo wa Baniy Taimiy anaye kutana na Bwana Mtume-Rehema na Amani zimshukie-kwa mzee Murah Ibn Ka’ab.

Endelea

MAZUNGUMZO JUU YA SIKU YA MWISHO NA THAWABU/ADHABU ZILIZOMO NDANI YAKE

Imani juu ya kuwepo kwa siku ya mwisho au kama ijulikanavyo na wengi “Siku ya Kiyama” na yote yatakayo patikana ndani yake, kuanzia kufufuliwa, kuhisabiwa na kulipwa thawabu au adhabu, hiyo ni mojawapo ya nguzo za dini. Si hivyo tu, bali ni mojawapo ya sehemu/mafungu ya akida sahihi. Na wala mtu hawi na imani sahihi katika Uislamu wake, ila pale atakapo amini imani iliyo kita moyoni, ya kwamba maisha haya ya Dunia na vyote vilivyomo humo. Yote na vyote vitakwisha na kumalizika katika wakati atakao utaka Allah Ataadhamiaye na utafuatiwa na uhai mwingine, ambao huo ndio uhai usalikiao, wa milele kama alivyo sema Allah-utakati wa mawi ni wake: “NA HAYA MAISHA YA DUNIA SI CHOCHOTE ILA NI PUMBAO NA MCHEZO. NA NYUMBA YA AKHERA NDIYO MAISHA KHASA; LAITI WANGELI KUWA WANAJUA”. [29:64]

Endelea

Additional information