KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

TUNAPASWA KUZITUPIA JICHO ZAMA ZA USONI (MUSTAKBALI).

Kama inavyotupasa kuziangalia zama za kisogoni (zilizopita), hali kadhalika imetupasa kuzitupia jicho zama za usoni (zijazo), leo. Ni dhahiri kuwa  maumbile ya mwanadamu yamefungamana zaidi na mustakbali wake kuliko zama zake zilizopita. Mtu mwenye akili timamu hawezi kabisa kughafilika na mustakbali wake.  Kama ambavyo alivyopewa mwanadamu kumbukumbu zinazomsaidia kumuunganishia leo yake na yaliyopita.  Katika mkabala wa hilo akapewa uwezo wa kuwazia mambo asiyoyaona ili umsaidie kusawirisha na kumpa picha ya mustakbali wake na yanayotazamiwa ndani yake.

Endelea

HASADI

Ikutoshe kuona na kutambua ubaya wa hasadi kwamba Allah alimuarisha Mtume wake Rehema na Amani zimshukie kujilinda na kujikinga na shari ya mtu hasidi sambamba na shari ya shetani.

“NA SHARI YA HASIDI ANAPOHUSUDU” (113:5).

Maana ya hasadi ni mtu kuwa na dhiki, uzito na chuki moyoni mwake kwa sababu ya neema yua Allah aliyomneemesha mja wake katika dini au ulimwengu wake.

Endelea

KUONDOLEWA KWA VIKWAZO NA KUTENGULIWA KWA AZIMIO

Tumetangulia kueleza katika masomo yaliyotangulia kwamba vikwazo vya makurayshi dhidi ya Bwana Mtume – Rehema na Amani zimshuke – jamaa zake Baniy Haashim na Bariy Mutwalib waumini na wasio waumini viliendelea bila kusita kwa kipindi kisichopungua miaka mitatu.

Katika kipindi hiki kigumu, Bwana Mtume na jamaa zake walipata dhiki na taabu kubwa zisizo kifani ambazo zilipelekea kuathirika vibaya kiafya, kijamii na kiuchumi.

Endelea

SHARTI ZA KUSIHI KUTAYAMAMU

Sharti za kusihi kutayamamu, haya ni mambo ambayo sheria imelazimisha na kuwajibisha yapatikane kwanza kabla mtu hajaanza kutayamamu.

Kusihi kwa tayamamu sambamba na ibada itayofanywa kwa tayamamu hiyo, kutategemea sana upatikanaji wa mambo yafuatayo:

1.   Kujua kuingia wakati wa swala anayoitayamamu. Tayamamu hisihi kabla ya kuingia wakati wa swala.

2.   Kutafuta maji baada ya kuingia wakati wa swala. Sharti hili ni iwapo anatayamamu kwa sababu ya kukosa maji.

Endelea

Additional information