KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MARADHI HATARI YA UKIMWI

Ukimwi ni maradhi hatari sana yaliyogubika ulimwengu mzima. Maradhi haya nitisho kubwa sana kwa maisha ya binaadamu kwa sababu mpaka sasa mabingwa wa sayansi ya tiba hawajagundua kinga wala tiba yake. Inakadiriwa kuwa takribani watu milioni 13 wamekwishaambukizwa virusi vya gonjwa hili hatari ulimwenguni kote.

Endelea

UONGO

Uongo au kusema uongo ni miongoni mwa tabia mbaya ambazo muumini wa kweli anapaswa kujiepusha nazo. Mwenyenyezi Mungu Mtukufu anatuambia:-

"WANAOZUA UWONGO NI WALE WASIOZIAMINI AYA ZA MWENYEZI MUNGU; NA HAO NDIO WAONGO" ?[16:105]

Kwa mujibu wa aya tabia ya kuzua uongo ni sifa waliyopambika nayo watu wasiyo waumini, muumini mkamilifu wa imani hawi muongo.

Read more...

NASABU YA MTUME

Nasabu ya Bwana Mtume – Allah amrehemu na kumshushia amani – kwa upande wa baba yake ni kama ifuatavyo:-

Yeye ni Muhammad Bin Abdillah Bin Abdil – Mutwalib Bin Haashim Bin Abdi Manaf Bin Qusway Bin Kilaab Bin Murrah Bin Kaab Bin Luayyi Bin Ghaalib Bin Fihr Bin Maalik Bin Nadhr Bin Kinaanah Bin Khuzaymah Bin Mudrikata Bin Ilyaas Bin Mudhwar Bin Nizaar Bin Maad Bin Adnaan.

Endelea

VYA KUJITWAHARISHIA

Vitu vitumikavyo katika twahara ni hivi vinne vifuatavyo:

i.Maji

ii.Mchanga

iii.Dab-ghu na

iv. Mawe.

Endelea

Additional information