KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

MINBARI YA IDD-1438

SWALA YA EID

1) HUKUMU YAKE NA WAKATI WA KUSWALIWA

Swala ya Eid mbili, Eidil-Fitri { Eid ya mfunguo mosi baada ya Ramadhani} na Eidil-adh-haa {Eid ya mfunguo tatu baada ya Hijja}au kama tulivyozoea kuiita "Eid kubwa" na "Eid ndogo" ni SUNNA MUAKKADAH. Mwenyezi Mungu ameamrisha katika kauli yake: "HAKIKA TUMEKUPA KHERI NYINGI. BASI SWALI KWA AJILI YA MOLA WAKO NA UCHINJE ( kwa ajili ya Mola wako)"[108: 1-2]

Endelea

SULHU YA HUDAYBIYYA

Ilikuwa ni fursa na wakati muafaka wa kuizuru nyumba ya Allah (Al-Ka’abah), Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-akaazimia kufanya ziara hiyo pamoja na wafanya ziara wengine miongoni mwa Waarabu. Ni katika mwaka huu wa sita pia, ndimo ilimofaradhishwa nguzo ya tano ya Uislamu; ibada ya Hijjah sambamba na ile ya Umrah. Usiku mmoja Mtume wa Allah-Rehema na Amani zimshukie-aliona ndotoni kwamba yeye na maswahaba wake wanaingia katika nyumba tukufu ya Allah. Wakiwa ni wenye amani, wamenyoa nywele na wengine kupunguza wakiwa hawamkhofu adui atakayewazuia wasiingie. Mtume akafurahishwa sana na ndoto yake hii na akawasimulia maswahaba wake, nao pia wakafurahi na kujawa na furaha. Wakaiyakinisha ndoto hiyo ya Mtume kuwa ni ukweli utakaotokea bila ya shaka, kwa sababu waliamini kuwa ndoto za mitume huwa ni kweli na haki.

Endelea

TALAKA NDIO TIBA MKATAA

Awali ya yote, tunapenda ifahamike kwa wasomaji wetu kwamba makala zetu hizi hazitazama ndani sana katika mas-ala haya ya talaka. Hii inatokana na ukweli kwamba makala hizi hazikulenga kuitaja talaka kwa dhati yake. Bali kwa kuwa talaka inanasibikiana na ndoa ambayo ndio mada yetu mama, tumeshurutizika kuitaja pia. Kwa hivyo basi, tutakacho shughulika nacho katika makala zetu hizi, ni kutaja yaliyo muhimu mno katika kadhia hii ya talaka ambayo kila muislamu anapaswa kuyafahamu.

Endelea

BINTI MBARIKIWA

Mke wa Mzee Imrani aliweka nadhiri kwamba iwapo ataruzukiwa mtoto wa kiume, basi atamuweka waqfu kwa Allah Taala. Alimuomba Mwenyezi Mungu amtakabalie dua yake hiyo, lakini kwa matashi ya Allah akajifungua mtoto wa kike. Hili likamtia uchungu na huzuni kuu, akasema akiwa amekata tamaa kabisa: “...MOLA WANGU! NIMEMZAA MWANAMKE – NA ALLAH ANAJUA SANA ALIYEMZAA – NA MWANAMUME (niliyefikiri kuwa nitamzaa) SI SAWA NA MWANAMKE (niliyemzaa) ...” [3:36]

Endelea

SHARTI ZA KUSIHI SWALA YA IJUMAA

Zikipatikana sharti saba hizi tulizozitaja, swala ya Ijumaa itakuwa tayari ni wajibu kwa muhusika ila tu itakuwa haisihi ila kwa kupatikana sharti nne zifuatazo:-

1.Kuwa ndani ya mipaka ya mji:

 Ili Ijumaa isihi kisheria ni wajibu isimamishwe ndani ya mipaka ya mji, kitongoji au kijiji chenye wakazi wasiopungua arobaini [40] ambao kwao swala ya Ijumaa ni wajibu.

Endelea

Additional information