KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ALAMA KUBWA ZA KIYAMA:HEKIMA YA KUSHUKA NABII ISA NA SIO NABII MWENGINE

 

Ndugu mwana jukwaa-Allah akurehemu-ni vema kwetu ikiwa tutaangalia japo kupitia kwenye darubini ya wanazuoni wetu wema walio tangulia-Allah awarehemu-kuna hekima gani katika kurudi tena ulimwenguni kwa Mtume Isa-Amani imshukie. Kwani jambo hilo litatuzidishia imani na yakini juu ya Mtume huyo wa Allah na ukaribu wa saa ile ya Kiyama.

Endelea

MAHARI

Mahari ni ile mali ambayo imemuwajibikia mume kuitoa kumpa mke wake kwa sababu ya kifungo cha ndoa.

Na mahari yameitwa kwa jina la “Swadaaq”, kwa ajili ya kuhisisha kwake ukweli wa matakwa ya mtoaji wake katika ndoa.

Endelea

JIHADI

Allah Ataadhamiaye alimtuma Sayyidna Muhammad-Rehema na Amani zimshukie-kuleta dini nyoofu, hali ya kuwa yeye ni mbashiri pepo kwa watu watakao ipokea dini hiyo na mkhofisha moto kwa watu watakao ikataa. Basi yeye akayatekeleza majukumu aliyo twishwa na akaufikisha ujumbe wa Mola Mlezi wake kama alivyo amrishwa. Na kwa kuwa yeye alikuwa muarabu aliye zaliwa baina ya Waarabu, kwa ajili hiyo alianza kuwafikishia ujumbe wao kwa ujumla na Makuraishi kwa khususi. Akawaongoza kuelekea kwenye haki na akawaangazia njia ya kwendea huko.

Endelea

KUCHAGUA MARAFIKI

Mahusiano binafsi ya urafiki yana athari kubwa sana katika suala zima la uelekezi wa nafsi na akili. Na yana mchango mkubwa katika yale yanayo isibu jamii; yaani katika kupiga hatua ya maendeleo au kubakia nyuma kimaendeleo, na katika kuwa na amani na kutokuwa na amani.

Endelea

Additional information