KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

UISLAMU NA SUALA LA UTASA

Allah Sub-haana wa taala – kwa hekima zake tukufu zisizohojiwa: “HAULIZWI (Allah) ANAYOYAFANYA (kwani yote ni ya haki) LAKINI WAO (Viumbe) WATAULIZWA” (21:23). Humfanya huyu tajiri na yule fukara, humpa nguvu huyu na yule kumfanya mnyonge/dhaifu. Humfanya huyu kuwa mwerevu na yule kuwa mpumbavu, huyu humfanya mweupe na yule mweusi. “NA KAMA MOLA WAKO ANGALIPENDA, ANGALIWAFANYA WATU WOTE KUWA UMATI MMOJA. KWA HIVYO WATAENDELEA TU KUHITILAFIANA.” (11:118).

Endelea

ADABU/TARATIBU ZA MAAMKIZI NA KUTAKA IDHINI (KUBISHA HODI)

Msingi wa somo hili lililobeba anuani hii ni kauli ya Mwenyezi Mungu Mtukufu isemayo :

“NA MNAPOAMKIWA KWA MAAMKIO YEYOTE YALE, BASI ITIKIENI KWA YALIYO BORA KULIKO HAYO, AU REJESHENI YAYO HAYO. HAKIKA ALLAH ANAFANYA HISABU YA KILA KITU” [4:86]

Mwenyezi Mungu Mtukufu anatuambia mtakapotolewa salamu kwa kuambiwa ASSALAAM ALEYKUM, basi nyie jibuni/itikieni kwa kusema

Endelea

MTUME NA UCHUNGAJI KONDOO

Historia inatuambia kuwa kazi ya mwanzo kabisa iliyofanywa na Bwana Mtume ilikuwa ni uchungaji wa kondoo na mbuzi.

Aliamua kufanya kazi hii ile aweze kupata pesa za kujikimu mwenyewe na kumpunguzia Ami yake Abdul Mutwalib ukali wa maisha.

Hivyo Mtume – Rehma na Amani zimshukie – akaanza kuchunga kondoo na mbuzi wa watu wa Makkah kwa ujira mdogo aliokuwa akipewa.

Endelea

ADABU / TARATIBU ZA KUFUATA KATIKA KUKIDHI HAJA NA KUSTANJI (KUCHAMBA)...INAENDELEA

UTOKAJI MAHALA PA KUKIDHIA HAJA

Ni Vema kwa mwenye kutaka kukidhi haja, atangulize mguu wake wa kushoto wakati wa kuingia chooni na mguu wa kulia wakati wa kutoka chooni, kama tulivyofundishwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu.

Kadhalika asiingie na chochote chenye jina la Mwenyezi Mungu au jina lolote tukufu kama vile jina la Mtume au aya ya Qurani Tukufu.

Endelea

Additional information