KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

SIKUKUU YA EIDIL ADH-HAA NA ADABU ZAKE

 

Shukrani zote ni stahiki na milki yake Allah Mtukufu, anaye waambia Waumini katika kitabu chake kitukufu: “Basi swali na uchinje kwa ajili ya Mola wako Mlezi”. Sala na salamu zimuendee mbora wa walio pata kuhiji, wanao hiji na watakao hiji mpaka siku ya Kiyama, anaye uambia umma wake: “Hakika la mwanzo tunalo anzia nalo siku yetu hii (ya Eid) ni kuswali, kisha tunarejea (majumbani mwetu) tunachinja. Basi atakaye fanya hivyo, huyo bila ya shaka ameipata Sunna yetu (amefuata mwenendo wetu). Na atakaye chinja kabla ya huko (kuswali), hakika si jenginelo, hiyo (itakuwa ni) nyama aliyo wapa watu wake wa nyumbani, haimo katika ibada ya kuchinja”. Ziwaendee kadhalika Aali, Sahaba na umati wake wote.

Endelea

TANBIHI KUHUSU HIJJA NA UMRA

Mtu mwenye rasilimali (mtaji) ya biashara kunamuwajibikia kuitoa/kuitumia kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hijah/umrah. Na mtu mwenye kumiliki ardhi ambayo inampatia gharama za kujikimu kimaisha, ni wajibu kuiuza na kutumia thamani yake katika kutekeleza ibada ya Hijah/Umrah. Hii ni kwa sababu, lau kama yeye atakuwa na deni la mwanadamu mwenziwe, kunamuwajibikia kutumia mali ya biashara yake kulipa deni hilo. Basi hukumu ni hiyo hiyo kwa Hijah/Umrah na hii ndio “kauli asahi” na kauli nyingine inasema sio lazima kuviuza vitu hivyo.

Endelea

KUTAKA MSAADA KWA ALLAH

Miongoni mwa mambo yanayo msaidia muonjwa (aliye shushiwa mitihani kwa kufikwa na misiba/majanga mbali mbali), ni kutaka msaada kwa Allah Ataadhamiaye. Na kuitegemea himaya yake, akauhisi upamoja wa Allah na kwamba yeye yuko kwenye himaya na uchunga wake Allah. Na aliye kwenye himaya na ngome ya Allah, basi hatotupwa na kuachwa hivi hivi. Ni kwa sababu hii ndio Mtume Musa-Amani imshukie-akawaambia watu wake pale walipo tishiwa na Firauni: “...OMBENI MSAADA KWA ALLAH, NA SUBIRINI. HAKIKA ARDHI NI YA ALLAH. NAYE HUMRITHISHA AMTAKAYE KATIKA WAJA WAKE. NA MWISHO (mwema) NI WA WACHAMNGU”. [07:128]

Endelea

WAJUMBE WA WAARABU WAANZA KUWASILI MADINA

Ukelele ulio pigwa na Sayyidna Aliy-Allah amuwiye radhi-katika siku ya Hijjah kubwa, ulikuwa na athari – maumbile yake kwa maslahi ya mushrikina wa Kiarabu katika Ghuba. Kwani hawa baada ya Ghuba yote kusilimu, walihisi kwamba wao wamekuwa mithili ya mwiba kooni. Na kwamba wao wakiendelea na ushirikina wao, basi hapana budi nguvu ya Uislamu itawafagilia mbali kama mumbu unavyo zizoa taka za bahari. Na kwamba ni kheri kwao kuingia pamoja na waingiao chini ya bendera ya Uislamu, kwa kufanya hivyo watakuwa wamezilinda damu zao na kuyahami maslahi yao. Na watapata kile wanacho kipata wafuasi wa dini hii, yaani rehema enevu ambayo haipati mtu na akanyimwa mwingine. Wala mwenye nguvu haihodhi akaikosa aliye mnyonge.

Endelea

KUHESHIMU RAI/MAONI YA WENYE AKILI PEVU

Katika jumla ya aina tukufu za adabu/taratibu za majadiliano/midahalo katika Uislamu, ni kuheshimu rai/maoni ya watu wenye akili pevu. Watu ambao hutamka/hunena kwa maneno mazuri na kwa hoja kinaishi. Na hupita mwenendo mwema katika matendo yao na hujiepusha na kila linalo kinzana na tabia murua/tukufu. Sifa ambazo zinashuhudia ung’avu wa uoni mbali wao, utakasifu wa nafsi zao, utoharifu wa nyoyo zao, ujuu wa hima zao na usafi wa madini (chimbuko) yao. Imeelezwa katika hadithi tukufu: “Watu ni maadini (sampuli) mbali mbali, mbora wao katika zama za Jahiliya ni mbora wao (pia) katika Uislamu pindi wakiwa na utambuzi/ujuzi”.

Endelea

Additional information