KARIBU KATIKA MTANDAO WA UISLAMU

"Soma kwa jina la Mola wako Mlezi aliye umba, Amemuumba binaadamu kwa tone la damu, Soma! Na Mola wako Mlezi ni Karimu kushinda wote! Ambaye amefundisha kwa kalamu. Kamfundisha mtu aliyo kuwa hayajui...." 96:1-5

DONDOO ZA WIKI

ADHABU YA MZINIFU KUPOPOLEWA KWA MAWE MPAKA KUFA

Ni vema ikiwa tutatambua kwamba Uislamu ni dini na mfumo wa maisha usiopendelea matumizi ya nguvu wala adhabu. Bali Uislamu uko kinyume na hivyo, kwani Uislamu unalingania upendo, kuhurumiana na kusameheana. Lakini wakati huo huo Uislamu unahimiza kwa kiwango cha juu kabisa suala la amani na usalama kwa jamii ili kulinda uhuru na heshima ya wanajamii. Na kuhifadhi haki zao sambamba na kulinda na kuheshimu uhai, itikadi (imani), akili, mali na familia zao. Na Uislamu unapoweka na kupitisha adhabu kwa kosa/jarima fulani huwa unazingatia mambo mawili ya msingi:-

Endelea

HAKI ZA VIONGOZI NA HAKI ZA RAIA

Ni maumbile ya wanadamu kukhitilafiana kifikra, kimawazo, kiufahamu na kiakili. Na mara nyingi watu huongozwa na matamanio na matashi ya nafsi zao bila ya kujali sheria au haki za wenzao.

Maumbile haya ya wanadamu ndio yanayowajibisha kuwepo kwa sheria zitakazowatawala na kuwahukumu.

Na ili sheria hizi zifanye kazi na kuheshimiwa ni lazima yawepo mamlaka/nguvu itakayosimamia utekelezaji wa sheria hizi.

Hapa ndipo inapojitokeza haja ya jamii yo yote ya wanadamu kuwa na kiongozi atakayekuwa na jukumu/dhima ya kuchunga maslahi ya uma kwa mujibu wa sheria iliyokubaliwa na kuridhiwa na jamii husika.

Endelea

HOMA YA MADINA

Wakimbizi wa haki “Muhajirina” walipofika Madinah kwa mara ya kwanza, walisumbuliwa na hali ya hewa ya uhamishoni.

Hali hii ya hewa iliyotofautiana kwa kiasi kikubwa na hali ya hewa ya kwao ilipelekea wengi wao kupatwa na homa za mara kwa mara.

Homa hizi zilisbabisha kuathirika na kutetereka kwa afya zao ambako kuliwaathiri kisaikolojia pia.

Wakaanza kuukumbuka mji wao waliozaliwa na kuishi hapo na kuizoea hali yake ya hewa na maisha yake.

Endelea

FALSAFA YA SWALA

Ndugu zanguni Waislamu, jamii yoyote ya wanadamu inahitaji sera na utaratibu maalumu wa malezi ili kupata kizazi na jamii njema itakayoufanya ulimwengu huu kuwa ni kisiwa cha amani. Sera utaratibu huu na malezi ni lazima ujengwe juu ya nguzo tatu zifuatazo:-

1.    Nguvu

2.  Upendo, na

3.  Unyenyekevu.

Read more...

Additional information