Makala
Mwanzo
Uislamu-Utangulizi
Fiqhi na Sheria 
Akhlaaq-Tabia
Sira ya Mtume
Nasaha za dini
Maswali na Majibu
Uliza Suala la dini
Jiunge na Mtandao

 

  NASAHA ZA DINI  

"Dini ni nasaha, wakauliza kwa nani ? Akasema Mtume : Kwa Allah, Mtume wake, kwa viongozi wa waislamu na watu wa kawaida" Hadith Tukufu


Yaliyomo                              
UTANGULIZI

RUSHWA : HATARI NA ATHARI ZAKE

MINBARI YA RAMADHANI (I)

MINBARI YA RAMADHANI (II)

MINBARI YA RAMADHANI (III)

MINBARI YA RAMADHANI (IV)

MINBARI YA IDD

WANAUME KUVAA DHAHABU - KWA NINI HARAMU

KWA NINI UISLAMU UMERUHUSU KUOA WAKE WANNE ?

NAFASI YA MWANAMKE KATIKA UISLAMU

UMUHIMU WA SWALA NA NAFASI YAKE KATIKA UISLAMU

MILA ZINAZOKHALIFIANA NA SHERIA

MARADHI HATARI YA UKIMWI

UVUTAJI SIGARA NA MADHARA YAKE

UISLAMU NA SUALA LA HIJABU - I

UISLAMU NA SUALA LA FAMILIA-NDOA NA RIZIKI NJEMA

KWA NINI WAISLAMU WAMEGAWANYIKA

UISLAMU NA SUALA LA UZAZI-UTASA

UISLAMU NA MASUALA YA UZAZI-LENGO NI KUPATA WATOTO

NJIA ZA KUFUATA ILI KUPATA WINGI WENYE NGUVU ...

AZLU-COITUS INTERRUPTUS

UISLAMU NA WINGI WA WATU

MTIZAMO WA UISLAMU KUHUSU UTOAJI MIMBA (ABORTION)

TA'QIYM-KUONDOSHA UZAZI

WAKATI KATIKA MAISHA YA MUISLAMU (I)

VUNJA JUNGU NI MAASI

MINBARI YA RAMADHANI-SWAUMU KATIKA DIRISHA DOGO

MINBARI YA RAMADHANI-ITIKAFU NA ZAKATIL FITR

MINBARI YA RAMADHANI-VITA VYA BADRI

MAKALA MAALUM-WAADHI WA IDD

WAKATI KATIKA MAISHA YA MUISLAMU (II)

WAKATI KATIKA MAISHA YA MUISLAMU (III)

 WAKATI KATIKA MAISHA YA MUISLAMU (IV)

WAKATI KATIKA MAISHA YA MUISLAMU ...III/. KUYAENDEA HARAKA MAMBO YA KHERI.

WAJIBU WA MUISLAMU KUELEKEA WAKATI IV/ KILA WAKATI NA AMALI YAKE

UTARATIBU WA MAISHA YA KILA SIKU WA MUISLAMU    V 

UTARATIBU WA MAISHA YA KILA SIKU WA MUISLAMU....Inaendelea

UTARATIBU WA MAISHA YA KILA SIKU WA MUISLAMU    VI 

UTARATIBU WA MAISHA YA KILA SIKU WA MUISLAMU    VI  Inaendelea

MTAZAMO SAHIHI KUELEKEA WAKATI  VII

KUELEKEA MUSTAKBALI KWA NDOTO NA MATUMAINI MATUPU

TUNAPASWA KUZITUPIA JICHO ZAMA ZA USONI

JINSI GANI MWANADAMU ANAWEZA KUREFUSHA UMRI WAKE

UMRI WA PILI WA MWANADAMU

MAKALA MAALUM-TUMPENDEJE BWANA MTUME

KUTUKANA/KUSINGIZIA DAHARI

ADHABU YA ZINAA KWENYE SHERIA YA KIISLAMU

ATHARI YA ZINAA KWA MTU BINAFSI NA JAMII

MTAZAMO WA UISLAMU KUELEKEA JARIMA YA ZINAA

NJIA ZA KUTHIBITISHA JARIMA YA ZINAA KISHERIA

KUTENGUKA KWA IKRARI YA ZINAA

HEKIMA/FALSAFA YA KUSHURUTIZWA MASHAHIDI WANNE KWENYE ZINAA

KUTHIBITI ZINAA KWA KUDHIHIRI MIMBA NJE YA NDOA

 Forum | Guestbook | Tuandikie |